Seria Mechanika ukazywała się w latach 1974-2006 – najpierw jako Zeszyty Naukowe Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Mechanika (1970-1973), a następnie jako Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika (1974-2006).

Linki do zeskanowanych spisów treści poszczególnych zeszytów znajdują się pod kolejnymi numerami.

NumerRokTytuł
11970
21971Skrót pracy doc. dr inż. Leona Darmochwała pt. Usprawnienie procesu nauczania obróbki skrawaniem
31972
41972
51972Analiza projektowania wykrojów oraz postulat rozkładu współczynników odkształcenia w miarę stygnięcia walcowanego pasma w poszczególnych przepustach / Ryszard Misiura
61974
71973Praca doc. dr inż. Krzysztofa Kuli pt. Przepływ oleju przez poprzeczne łożysko ślizgowe skończonej długości
81975
91976
101976
111976Analiza przemian strukturalnych i mechanizmu pękania stalowych form pod wpływem zmęczenia cieplnego w procesie odśrodkowego odlewania rur / Andrzej Weroński (praca habilitacyjna)
121977
131977Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne : Zastosowanie elementów i układów pneumatycznych w przemyśle maszynowym, Kielce, 2-4 listopada 1977 r.
141978Referaty wygłoszone na zebraniu naukowym Sekcji Podstaw Eksploatacji Maszyn Komitetu Budowy Maszyn PAN, Kielce, 18 kwietnia 1978
151978
161978Referaty wygłoszone na zebraniu naukowym Sekcji Podstaw Eksploatacji Maszyn Komitetu Budowy Maszyn PAN, Radom, 30 maja 1978
171978Sympozjum Problemy jakości technologicznej łożysk tocznych, Kielce, 12-13 czerwca 1978
181978
191979Referaty wygłoszone na zebraniu naukowym Sekcji Eksploatacji Maszyn Komitetu Budowy Maszyn PAN, Kielce, 7-8 maja 1979
201979Problemy jakości i niezawodności systemów technologicznych
211980
221980Materiały Sesji Naukowej Wkład Politechniki Świętokrzyskiej w rozwój przemysłu regionu kieleckiego zorganizowanej z okazji 15 lecia Politechniki Świętokrzyskiej
231981Materiały konferencji Zastosowanie układów pneumatycznych i elektronicznych w automatyzacji procesów technologicznych
241981
251981
261982Dymienie silników z zapłonem samoczynnym oraz metody jego zmniejszenia / Ryszard Sobociński
271982
281983Plastyczność stali ferrytyczno-perlitycznych / Elżbieta Ewa Wieczorek
291983Oddziaływanie napromieniowania na stale konstrukcyjne w warunkach pracy reaktorów energetycznych / Mirosław Gajewski
301983Ruch szczelin w ośrodku sprężysto-plastycznym / Andrzej Neimitz
311983Postęp techniczny w rozwoju gospodarki regionu. Konferencja Naukowa Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 30 wrzesień – 1 październik 1983
321984Gięcie i spawanie rur ze stali żarowytrzymałych / Stanisław Zdrodowski
331984
341985Materiały konferencyjne Problemy wózków podnośnikowych
351985Metoda bezpośredniego pomiaru natężenia dźwięku dla identyfikacji jego źródeł w realnych warunkach przemysłowych na tle innych metod / Teresa Kwiek-Walasiak
361985Materiały konferencji Diagnostyka pojazdów i maszyn roboczych
371985Materiały konferencyjne Mechanika procesów technologicznych
381985
391986Rozpęczanie hydromechaniczne w zastosowaniu do kształtowania trójników i czwórników / Jacek Chałupczak
401987II Konferencja Mechaniki procesów technologicznych pt. Mechanika pękania
411988Rozpęczanie hydromechaniczne w zastosowaniu do kształtowania trójników i czwórników / Jacek Chałupczak
421988Materiały konferencyjne Diagnostyka pojazdów i maszyn roboczych
431989
441989Inżynieria Systemów Bioagrotechnicznych
451989III Konferencja Mechaniki procesów technologicznych pt. Mechanika pękania
461991Kształtowanie drgań w stanowiskowych badaniach symulacyjnych / Wacław Gierulski
471991II Sympozjum Inżynierii Systemów Bioagrotechnicznych
481992
491993VIII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Diagnostyka pojazdów i maszyn roboczych, Borków 1992
501993IV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania
511994Szkoła Letnia Inżynierii Powierzchni. Zbiór wykładów i komunikatów, Kielce 6-9 września 1993 r.
521994Metoda modeli częściowych, jako podstawa tworzenia komputerowych systemów analizy dynamiki złożonych układów mechanicznych (Pojazdy samochodowe) / Tomasz Lech Stańczyk
531994VI Letnia Szkoła Termodynamiki, Kielce 1-3 września 1994 r.
541995Konferencja Naukowa Współpraca badawcza Politechniki Świętokrzyskiej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi, 1-3 czerwca 1995
551995Konferencja Naukowa Współpraca badawcza Politechniki Świętokrzyskiej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi, 1-3 czerwca 1995
561995V Krajowa Konferencja Mechaniki pękania, Mąchocice-Ameliówka 28-30 września 1995
571995V Krajowa Konferencja Mechaniki pękania, Mąchocice-Ameliówka 28-30 września 1995
581995Sympozjum Naukowo-Techniczne Problemy Ciepłownicze Miasta Kielce, Kielce, 28 listopada 1995
591995Workshop on Dissipation in Physical Systems, Borków ’95
601996Konferencja Postęp w rozwoju łożysk tocznych Iskra-100
61/I1996HEAT ’96 International Conference on Heat Transfer with Change of Phase, Kielce, Poland, December 8-10, 1996. Part I
61/II1996HEAT ’96 International Conference on Heat Transfer with Change of Phase, Kielce, Poland, December 8-10, 1996. Part II
621997VI Krajowa Konferencja Mechaniki pękania, Mąchocice-Ameliówka 22-24 września 1997
63/I1997VII Konferencja Naukowo-Techniczna Metrologia w technikach wytwarzania maszyn Kielce ’97. Tom I
63/II1997VII Konferencja Naukowo-Techniczna Metrologia w technikach wytwarzania maszyn Kielce ’97. Tom II
64/I1998Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych, Kielce-Cedzyna, 18-19 lutego 1998. Część I
64/II1998Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych, Kielce-Cedzyna, 18-19 lutego 1998. Część II
651997XVIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Kielce-Ameliówka 16-20 września 1997. Część I
661998Second Workshop on Dissipation in Physical Systems, September 1-3, 1997, Borków, Poland
671999HEAT ’99 The Second International Conference on Heat Transfer and Transport Phenomena in Multiphase Systems, Kielce, Poland, May 18-22, 1999
68/I1999VII Krajowa Konferencja Mechaniki pękania, Kielce-Cedzyna 23-25 września 1999. Tom I
68/II1999VII Krajowa Konferencja Mechaniki pękania, Kielce-Cedzyna 23-25 września 1999. Tom II
691999Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne stale dla energetyki, Mąchocice-Ameliówka k. Kielc 3-5 października 1999
701999Pierwsze wspólne seminarium Podsekcji Przepływów Wielofazowych Komitetu Mechaniki PAN oraz Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN, Kielce, Politechnika Świętokrzyska, 22 października 1999
712000II Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych, Kielce, 9-10 lutego 2000 r.
722000Konferencja Problemy metaloznawstwa w technice XXI wieku
732001VIII Krajowa Konferencja Mechaniki pękania, Kielce-Cedzyna, 17-19 września 2001
742001Konferencja Naukowo-Techniczna Terotechnologia urządzeń przepływowych
752001II Szkoła Letnia Inżynierii Powierzchni : młodzi inżynierowie w integracji z Unią Europejską, Kielce-Ameliówka, 11-13 września 2001 r. Zbiór wykładów i komunikatów
762002III Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych, Kielce, 24-25 października 2002 r.
772003The Third International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems, Baranów Sandomierski, Poland, June 24-27, 2002
782003IX Krajowa Konferencja Mechaniki pękania, Kielce-Cedzyna, 14-17 wrześnie 2003
792004IV Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych, Kielce, 5-6 lutego 2004 r.
802004Międzynarodowa Konferencja Naukowe aspekty bezpilotowych aparatów latających, Kielce-Cedzyna, 19-21 maja 2004 r.
812004Third Workshop on Dynamic Problems in Anisotropic Solids
822005III Szkoła Letnia Inżynierii Powierzchni, Kielce-Ameliówka, 23-25 września 2004 r. Zbiór wykładów i komunikatów
832005Terotechnologia 2005. Materiały Sympozjum na ekspozycji METAL i CONTROL-TECH Targi-Kielce (28-30 X 2005)