Uczelniana Sieć Komputerowa umożliwiła korzystanie z licencjonowanych zasobów pełnotekstowych udostępnianych w sieci Politechniki Świętokrzyskiej przez Bibliotekę Główną poza terenem PŚk (np. z komputerów domowych).

UWAGA! Dostęp z komputerów domowych jest możliwy tylko dla użytkowników posiadających konto email zarejestrowane na serwerze eden.

Konfigurację ustawień przeglądarki należy wykonać zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi poniżej:


Konfiguracja PROXY dla Mozilla Firefox

    Aby skonfigurować proxy w Mozilla Firefox, należy kliknąć trzy kreski lub trybik w prawym górnym rogu ekranu i wybrać Ustawienia (Rysunek 1).

Rysunek 1.
    W Ustawieniach należy wybrać Ogólne, a następnie Sieć (Rysunek 2).

Rysunek 2.

    Następnie wybieramy Ustawienia, i wypełniamy pola zgodnie z Rysunkiem 3.

  •     Adres URL automatycznej konfiguracji proxy: http://www.tu.kielce.pl/proxy.pac

Rysunek 3.

    Konfigurację zatwierdzamy wciskając OK.

Jeśli komputer znajduje się poza uczelnią, przy pierwszej próbie wejścia na dowolną stronę pojawi się ekran logowania, w który należy wpisać:

  • Nazwa użytkownika (konto email zarejestrowane na serwerze eden, np. dla konta kowalski@tu.kielce.pl wpisujemy: kowalski)
  • Hasło

    tak jak na Rysunku 4.

Rysunek 4.Konfiguracja PROXY dla Microsoft Edge

     Aby skonfigurować proxy w Microsoft Edge, należy nacisnąć trzy kropki w prawym górnym rogu ekranu i wybrać Ustawienia (Rysunek 5).

Rysunek 5.

    W Ustawieniach należy wybrać System i wydajność, a następnie Otwórz ustawienia serwera proxy komputera (Rysunek 6).

Rysunek 6.

       Wybieramy opcję Użyj skryptu instalacyjnego i naciskamy Konfiguruj zgodnie z Rysunkiem 7.

Rysunek 7.

      Użyj skryptu instalacyjnego – zaznaczamy Włączone zgodnie z Rysunkiem 8, a następnie wpisujemy adres skryptu.

  •     Adres skryptu instalacyjnego: http://www.tu.kielce.pl/proxy.pac

Rysunek 8.

Jeśli komputer znajduje się poza uczelnią, przy pierwszej próbie wejścia na dowolną stronę pojawi się ekran logowania, w który należy wpisać:

  • Nazwa użytkownika (konto email zarejestrowane na serwerze eden, np. dla konta kowalski@tu.kielce.pl wpisujemy: kowalski)
  • Hasło

    tak jak na Rysunku 9.

Rysunek 9.Konfiguracja PROXY dla Google Chrome

     Aby skonfigurować proxy w Microsoft Edge, należy nacisnąć trzy kropki w prawym górnym rogu ekranu i wybrać Ustawienia (Rysunek 10).

Rysunek 10.

    W Ustawieniach należy wybrać System, a następnie Otwórz ustawienia serwera proxy komputera (Rysunek 11).

Rysunek 11.

       Wybieramy opcję użyj skryptu instalacyjnego i naciskamy Konfiguruj zgodnie z Rysunkiem 12.

Rysunek 12.

      Użyj skryptu instalacyjnego – zaznaczamy Włączone zgodnie z Rysunkiem 13, a następnie wpisujemy adres skryptu.

  •     Adres skryptu instalacyjnego: http://www.tu.kielce.pl/proxy.pac

Rysunek 13.

Jeśli komputer znajduje się poza uczelnią, przy pierwszej próbie wejścia na dowolną stronę pojawi się ekran logowania, w który należy wpisać:

  • Nazwa użytkownika (konto email zarejestrowane na serwerze eden, np. dla konta kowalski@tu.kielce.pl wpisujemy: kowalski)
  • Hasło

    tak jak na Rysunku 14.

Rysunek 14.