Uczelniana Sieć Komputerowa umożliwiła korzystanie z  licencjonowanych zasobów pełnotekstowych udostępnianych w sieci Politechniki Świętokrzyskiej przez Bibliotekę Główną poza terenem PŚk (np. z komputerów domowych).

UWAGA! Dostęp z komputerów domowych jest możliwy tylko dla użytkowników posiadających konto email zarejestrowane na serwerze eden.

Konfigurację ustawień przeglądarki należy wykonać zgodnie z instrukcją zamieszczoną poniżej:

Konfiguracja PROXY dla Mozilla Firefox.
Konfiguracja PROXY dla Internet Explorer.


Konfiguracja PROXY dla Mozilla Firefox.

    Aby skonfigurować proxy w Mozilla Firefox, należy wejść w Edycja i wybrać Preferencje ( Rysunek 1. ).


Rysunek 1.


    W Preferencjach należy wybrać Zaawansowane a następnie Sieć ( Rysunek 2. ).


Rysunek 2.

    Następnie wybieramy Ustawienia, i wypełniamy pola zgodnie z Rysunkiem 3.

  •     Adres URL automatycznej konfiguracji: http://www.tu.kielce.pl/proxy.pacRysunek 3.

    Konfigurację zatwierdzamy wciskając dwa razy OK.

Jeśli komputer znajduje się poza uczelnią, przy pierwszej próbie wejścia na dowolną stronę pojawi się ekran logowania, w który należy wpisać:

  • Nazwa użytkownika ( Konto email zarejestrowane na serwerze eden, np. dla konta zenek@tu.kielce.pl
    wpisujemy: zenek )
  • Hasło

    tak jak na Rysunku 4.


Rysunek 4.Konfiguracja PROXY dla Internet Explorer.

     Aby skonfigurować proxy w Internet Explorer, należy nacisnąć trybik w prawym górnym rogu ekranu i wybrać Opcje internetowe (Rysunek 5. ).


Rysunek 5.

    W Opcjach internetowych należy wybrać Połączenia a następnie Ustawienia sieci LAN ( Rysunek 6. ).


Rysunek 6.

       Zaznaczamy użyj skryptu automatycznej konfiguracji i wpisujemy adres zgodnie z Rysunkiem 7.


  •     Użyj skryptu automatycznej konfiguracji: http://www.tu.kielce.pl/proxy.pac


Rysunek 7.

   Jeśli komputer znajduje się poza uczelnią, przy pierwszej próbie wejścia na dowolną stronę pojawi się ekran logowania, w który należy wpisać:

  • Nazwa użytkownika ( Konto email zarejestrowane na serwerze eden, np. dla konta zenek@tu.kielce.pl wpisujemy: zenek )
  • Hasło

    tak jak na Rysunku 8.


Rysunek 8.