Opłata za przetrzymanie jednej książki – 0,20 zł / dzień

Opłata za zgubienie/zniszczenie książki – trzykrotność kosztu zakupu nowego egzemplarza.

Odpłatność należy uiszczać w WYPOŻYCZALNI.

Kserokopie i wydruki

Kserokopia formatu A4 – 0,20 zł jedna strona
Kserokopia formatu A0 – 5,00 zł za każde rozpoczęte 60 cm kopii do wyboru jest:

  • papier (Rola 1) lub
  • kalka (Rola 2)

Wydruk komputerowy.

Monochromatyczny – 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy)

Kolorowy – 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy)

UWAGA !
Odpłatność za kserokopie i wydruki komputerowe pobierana jest bezpośrednio z Karty Czytelnika.