Czasopisma polskie i zagraniczne w wersji drukowanej z ostatnich pięciu lat są udostępniane na miejscu w Oddziale Wydawnictw Ciągłych (II piętro Biblioteki).
Starsze roczniki znajdują się w magazynach, a zamówienia na ich udostępnianie należy składać u dyżurnego bibliotekarza.

W Boksie Multimedialnym w Oddziale Wydawnictw Ciągłych oferujemy dostęp do pojedynczych tytułów czasopism prenumerowanych w wersji elektronicznej (PDF).

Oddział udostępnia również wydawnictwa uczelniane – Zeszyty Naukowe, częściowo z możliwością wypożyczenia.

Dary i dublety przeznaczone do nieodpłatnego przekazania użytkownikom wyłożone są na oznaczonych regałach.