Baza zawiera wykaz lektur dla każdego przedmiotu, które wykładowca umieścił w karcie przedmiotu. Znajdują się tam książki, artykuły z czasopism, instrukcje, normy, a także adresy stron www. Z poziomu bazy możliwe jest sprawdzenie dostępności danej publikacji w zbiorach naszej Biblioteki.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z bazy lektur!

Standardowe wyszukiwanie

http://www.lib.tu.kielce.pl/app/BazaLektur

Wyszukiwanie według wykładowców

http://www.lib.tu.kielce.pl/app/BazaLektur/wyszukaj/lektury_wykladowcy.php

Aktualizacja bazy dla pracowników

https://lib.tu.kielce.pl/app/BazaLektur/addlogin/login.php

Uwaga:

W razie zmian w zakresie lektur, pracownicy odpowiedzialni za tworzenie sylabusów, proszeni są o kontakt w sprawie aktualizacji Bazy Lektur z Oddziałem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów – tel. 41 3424485 lub mail pd(at)tu.kielce.pl