Czytelnicy

Do korzystania z wypożyczeń uprawnieni są:

  • pracownicy Politechniki Świętokrzyskiej
  • doktoranci Politechniki Świętokrzyskiej
  • studenci Politechniki Świętokrzyskiej
  • inni użytkownicy

posiadający ważne konto w wypożyczalni.

Liczba książek i okresy wypożyczeń są uzależnione od kategorii czytelnika.

Kategorie CzytelnikówOkres ważności kartyLimit wypożyczeń książekOkres wypożyczeń
Studenci PŚK12 miesięcy53 miesiące
Studenci innych uczelni12 miesięcy11 miesiąc
Pracownicy PŚK12 miesięcy1512 miesięcy
Pracownicy naukowi innych uczelni12 miesięcy11 miesiąc
Doktoranci PŚk12 miesięcy103 miesiące
Uczniowie szkół średnich12 miesięcy0
Inni czytelnicy12 miesięcy11 miesiąc
Uniwersytet Otwarty PŚkkażdorazowo0karta gościnna
Karta jednodniowa
bez możliwości korzystania z HotSpotu
1 dzień0

Każdy czytelnik uprawniony do korzystania z wypożyczalni jest zobowiązany do wyrobienia karty bibliotecznej w PUNKCIE ZAPISU.

UWAGA !

Studenci programu ERASMUS posiadają status studenta Politechniki Świętokrzyskiej.

Kartę jednodniową można otrzymać w Punkcie Zapisu. Po skorzystaniu z Biblioteki należy ją zwrócić do Punktu Zapisu (w godzinach jego pracy) lub do Wypożyczalni.

Korzystanie ze zbiorów

Biblioteka Główna zapewnia użytkownikom wolny dostęp do większości zbiorów bibliotecznych, a źródłem informacji o zasobach Biblioteki jest katalog komputerowy, wskazujący położenie i status książki. Książka może należeć do jednego z trzech typów kolekcji:

  • „udostępniana na miejscu”
  • „udostępniana na zewnątrz”
  • „do użytku wewnętrznego”

Lokalizacja egzemplarza wskazuje na umiejscowienie pozycji w wolnym dostępie lub w magazynie w przypadku książek, bądź w jednym z Oddziałów Biblioteki w przypadku innych materiałów.

Aby prawidłowo wyszukać książkę do wypożyczenia z wolnego dostępu należy odnaleźć zapis „udostępniana na zewnątrz” a następnie :

Lokalizacja: BG – wolny dostęp
Znak miejsca: 658.1/.2
Autor: Prymon Marek
Tytuł: Marketing w kierowaniu firmą

Książki z lokalizacją „magazyn” wydaje się po 1 godz. oczekiwaniu, a pozostałe pozycje wypożyczane są przez bibliotekarza lub w systemie samoobsługowym.

Status książki wskazuje, czy jest ona „dostępna” czy „wypożyczona”.

CD dołączane do książek wypożyczane są na zewnątrz wraz z egzemplarzem książki.

W chwili wypożyczenia pozycje rejestrowane są jako wypożyczone i przypisane do elektronicznego konta czytelnika.

Użytkownicy mający dostęp do sieci komputerowej mają wgląd we własne konto (tu znajdziesz informacje o wypożyczonych przez siebie książkach, terminach ich zwrotu i prolongaty).

Za przetrzymane książki pobierane są opłaty w wysokości 20 gr dziennie za każdy egzemplarz.

Pilnuj terminu zwrotu książek – unikniesz obciążeń finansowych.

Jeśli masz pytanie – zadzwoń 41 3424493 do dyżurującego bibliotekarza.