3M SelfCheck

3M SelfCheck – to maszyna umożliwiająca samodzielne wypożyczenie i zwrócenie książek. W Bibliotece Głównej PŚk pracują dwa takie urządzenia, przyspieszające obsługę Czytelników.
Na ekranie SelfChecka wyświetlają się czytelne komunikaty w języku polskim.

UWAGA! SelfCheck nie wypożyczy/zwróci książki, jeśli wystąpi sytuacja wymagająca wyjaśnienia w Wypożyczalni (np. nieterminowy zwrot książek).

Krótka instrukcja obsługi SelfChecka:

Maszyna umożliwia wypożyczenie lub zwrot książek. Aby dokonać wyboru trybu dalszej pracy należy wcisnąć przycisk 1 (dla wypożyczenia) lub 2 (dla zwrotu książek):

Wypożyczanie książek

Wypożyczanie książek

Po wciśnięciu przycisku 1, SelfCheck sprawdzi, czy na jego pulpicie nie ma pozostawionych przez poprzedniego czytelnika książek lub innych materiałów. Następnie poprosi o podanie Karty Czytelnika.

Kartę Czytelnika należy położyć kodem kreskowym do góry, aby umożliwić jego przeczytanie przez skaner laserowy (świetlna czerwona linia). Po przeczytaniu Kodu Czytelnika, na ekranie zostaną wyświetlone dane Czytelnika. Zabieramy z pulpitu Kartę Czytelnika i wciskamy klawisz „*” (gwiazdka).

Teraz umieszczamy na pulpicie kolejno książki do wypożyczenia, dosuwając ich grzbiet do końca pulpitu. Każda książka ma wklejony kod kreskowy na stronie tytułowej, którą należy otworzyć tak, aby kod został przeczytany przez skaner. Po prawidłowym odczytaniu kodu, na ekranie pojawi się informacja o tytule/autorze wypożyczanej książki. Teraz można zdjąć książkę z pulpitu SelfChecka i położyć następną do zarejestrowania lub zakończyć wypożyczanie.

Aby zakończyć transakcję wypożyczania należy wcisnąć klawisz „#”, po czym zostanie wydrukowany paragon, który zawiera wykaz wypożyczonych właśnie książek oraz terminy ich zwrotu.

Zwrot książek

Zwrot książek

Po wciśnięciu przycisku 2, SelfCheck sprawdzi, czy na jego pulpicie nie ma pozostawionych przez poprzedniego czytelnika książek lub innych materiałów. Następnie poprosi o podanie kolejno książek do zwrotu.

Umieszczamy na pulpicie kolejno książki do zwrotu dosuwając ich grzbiet do końca pulpitu. Każda książka ma wklejony kod kreskowy na stronie tytułowej, którą należy otworzyć tak, aby kod został przeczytany przez skaner.

Po prawidłowym odczytaniu kodu, na ekranie pojawi się informacja o tytule/autorze zwróconej książki. Teraz można zdjąć książkę z pulpitu SelfChecka, odłożyć ją na półkę obok maszyny i położyć następną do zarejestrowania zwrotu lub zakończyć zwracanie.

Aby zakończyć transakcję zwracania należy wcisnąć klawisz „#”, po czym zostanie wydrukowany paragon, który zawiera wykaz zwróconych właśnie książek.