e-mail: pin(at)tu.kielce.pl
tel. 41 3424488


Punkt Informacji Normalizacyjnej udostępnia na miejscu następujące zbiory:

  • Polskie Normy (PN), w tym: normy krajowe – PN, PN-EN, PN-EN ISO, PN-ENV, PN-ISO, PN-IEC, PN-EN ISO/IEC, PN-ISO/IEC, PN-HD, PN-ETS
  • normy branżowe (BN) – zbiór częściowy
    Zgodnie z Ustawą o normalizacji z dn. 12 września 2002 r. (Dz.U. 2015 poz. 1483 tekst jednolity) z dniem wejścia ustawy w życie PKN zaprzestał prowadzenia zbioru norm branżowych. Istniejące zbiory: Branżowych Norm (BN) i Wojskowych Branżowych Norm (WBN) – dostępne są w Archiwum Akt Nowych
  • archiwalne Polskie Normy wycofane bez zastąpienia ze zbioru PN bądź zastąpione (zbiór częściowy)
  • miesięcznik Wiadomości PKN. Normalizacja
  • inne produkty Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (TS – Specyfikacja Techniczna, TR – Raport Techniczny, Guide – Przewodnik)

Punkt Informacji Normalizacyjnej nie prowadzi sprzedaży norm. Normy, które w numerach nie posiadają prefiksu PN są normami międzynarodowymi, które nie są przyjęte w Polsce i nie są dostępne w Bibliotece.Użyteczne adresy:

Polski Komitet Normalizacyjny
Polski Komitet Normalizacyjny – wyszukiwarka norm
Portal Wiedza

Europejski Komitet Normalizacyjny
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna
Europejski Instytut Normalizacji Telekomunikacyjnej
Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki
Normy a prawo UE