Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, możesz zadać je bibliotekarzowi za pomocą elektronicznego formularza.


ZAPISY

Gdzie można się zapisać do Biblioteki?
W Punkcie Zapisu znajdującym się na I piętrze Biblioteki Głównej w łączniku z budynkiem D.

Kto może się zapisać do Biblioteki Głównej PŚk?

  • Studenci stacjonarni/niestacjonarni PŚk : ważna legitymacja studencka
  • Pracownicy PŚk : dowód osobisty
  • Studenci innych uczelni : ważna legitymacja studencka
  • Pracownicy innych uczelni : dowód osobisty
  • Doktoranci PŚk : ważna legitymacja doktorancka
  • Inne osoby pełnoletnie : dowód osobisty
  • Uczniowie szkół średnich : ważna legitymacja szkolna

Ile kosztuje wyrobienie karty bibliotecznej?

Karta biblioteczna jest bezpłatna.

Czy karta biblioteczna Biblioteki PŚk upoważnia do korzystania z innych bibliotek?
Nie. Karta upoważnia właściciela do korzystania tylko i wyłącznie ze zbiorów Biblioteki PŚk.

Zgubiłem kartę biblioteczną, co powinienem zrobić?
Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w Punkcie Zapisu, w celu zablokowania konta wypożyczeń.

WYPOŻYCZANIE

Jak korzystać z katalogu elektronicznego? Jestem pierwszy raz w Bibliotece.
Zasady korzystania z Katalogu elektronicznego przedstawiono w zakładce Nasze Usługi – Materiały szkoleniowe.

Jak sprawdzić czy interesujące mnie książki/czasopisma są w Bibliotece PŚk?
Informacje na ten temat można znaleźć w katalogu komputerowym BG PŚk. Katalog można przeszukiwać na 3 sposoby:

  • Przeglądanie – umożliwia szybkie wyszukiwanie w obrębie: wszystkich tytułów, autorów/redaktorów, wydawców, serii, tematu
  • Wyszukiwanie proste – umożliwia sformułowanie ogólnego wyrażenia wyszukiwawczego
  • Wyszukiwanie zaawansowane – dzięki rozbudowanym formularzom umożliwia sformułowanie bardzo szczegółowego wyrażenia wyszukiwawczego

Jaki jest login i hasło do konta bibliotecznego?
Login do konta bibliotecznego to numer karty bibliotecznej, a początkowym hasłem jest nazwisko czytelnika. Logując się pierwszy raz można zmienić hasło na własne. Hasło powinno być wpisane DUŻYMI LITERAMI, bez polskich znaków i bez znaków specjalnych.

Ile mogę wypożyczyć książek i na jaki okres czasu?
Ilość wypożyczanych książek i okres, na jaki można je wypożyczyć, są zależne od typu karty Czytelnika:

Jak sprawdzić stan swojego konta bibliotecznego?
Należy zalogować się do katalogu podając numer karty bibliotecznej oraz hasło podane podczas zapisu do Biblioteki, a następnie wybrać zakładkę Moje Konto.

Jak przedłużyć termin wypożyczenia książki?
Osobiście, telefonicznie lub samodzielnie logując się na swoje konto biblioteczne. Prolongaty należy dokonać zanim upłynie termin zwrotu książek.

Co się stanie, jeśli nie oddam książki w terminie?
Zostanie naliczona należność za ich przetrzymanie. Opłata za każdy dzień przetrzymania jednej książki wynosi 0,20 zł.

Co oznacza w Bibliotece „wolny dostęp”?
Tak nazywa się swobodny dostęp każdego czytelnika do książek i czasopism na terenie Biblioteki bez wychodzenia poza bramki zabezpieczające. Wykorzystane na miejscu książki i czasopisma należy pozostawić w wyznaczonych do tego miejscach.
Pomieszczenia z wolnym dostępem są również wygodnym miejscem do nauki i pracy nad materiałami własnymi.

Czy mogę samodzielnie wypożyczyć lub zwrócić książkę?
Tak, przez urządzenie SelfCheck.

Czy mogę udostępnić kartę biblioteczną innej osobie, aby wypożyczyła dla mnie książki?
Nie. Karty bibliotecznej nie wolno udostępniać innym osobom.

Czy mogę wypożyczyć więcej książek?
Użytkownik może wystąpić o zwiększenie limitu wypożyczeń wypełniając formularz dostępny u dyżurującego w wypożyczalni bibliotekarza (zob. zał. nr 2. Wniosek o zwiększenie limitu wypożyczeń).

Czy ktoś może oddać za mnie książki?
Tak.

Co zrobić, jeśli zapominam o terminach zwrotu książek?
Każdy czytelnik ma możliwość umieszczenia w systemie bibliotecznym swojego adresu e-mail za pomocą elektronicznego formularza. Aktualizacja adresu poczty elektronicznej powoduje wysyłanie przez system automatycznych powiadomień o zbliżającym się terminie zwrotu książek.

Jeżeli nie otrzymam e-maila i oddam książki po terminie, czy będę musiał uiścić opłatę za przetrzymane książki?
Tak. Brak powiadomienia e-mail nie jest argumentem zwalniającym z opłat za nieterminowy zwrot książek. Stan konta można sprawdzić przez Internet i w razie potrzeby przedłużyć termin zwrotu.

Czy mogę mieć wpływ na zakup nowych tytułów do Biblioteki?
Tak. Można to zrobić na stronie Biblioteki w zakładce Nasze usługi – Propozycje uzupełnienia zbiorów.

Co zrobić w przypadku zagubienia książki?
Należy odkupić identyczny tytuł, jaki się zagubiło (rok wydania taki sam lub nowszy), a w przypadku braku takiej możliwości trzeba odkupić inną książką wskazaną przez bibliotekarza.

Czy po zakończeniu studiów muszę rozliczyć się z Biblioteką?
Tak. Każdy student po zakończeniu/przerwaniu studiów ma obowiązek rozliczyć się z Biblioteką (podbić kartę obiegową).

Gdzie mogę podbić obiegówkę?
Kartę obiegową (papierową) można podbić w Wypożyczalni w godzinach otwarcia Biblioteki. Czytelnik nie posiadający karty bibliotecznej może zawiadomić bibliotekarza przez naciśnięcie dzwonka umieszczonego przy wejściu do Wypożyczalni.
Elektroniczne karty obiegowe są zatwierdzane przez bibliotekarza w systemie USOS (dla czytelników nie mających żadnych zaległości wobec Biblioteki).

Czy istnieje możliwość sprowadzenia materiałów, których nie ma w bibliotece?
Tak. Należy się zgłosić do Wypożyczalni Międzybibliotecznej pokój nr 130.

KORZYSTANIE NA MIEJSCU

Gdzie i w jaki sposób udostępniane są normy?
Normy udostępniane są w Punkcie Informacji Normalizacyjnej (OIN – I piętro Biblioteki) tylko na miejscu.

Czy normy można kserować?
Informacje o możliwości kopiowania Polskich Norm znajdują się na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Gdzie można korzystać z czasopism?
Z czasopism można korzystać w Oddziale Wydawnictw Ciągłych (OWC – II piętro Biblioteki).

Czy mogę wypożyczyć czasopisma?
Nie. Czasopisma udostępniane są wyłącznie na miejscu.

USŁUGI

Czy można kserować książki, czasopisma w bibliotece?
Tak. Można kserować fragmenty czasopism i książek, w granicach przewidzianych przepisami prawa autorskiego. Samoobsługowe kopiarki znajdują się na terenie Biblioteki, odpłatność jednej strony formatu A4 wynosi 0,20 zł.

Czy można uzyskać dostęp z domu do elektronicznych zasobów Biblioteki?
Tak. Tylko do licencjonowanych zasobów pełnotekstowych udostępnianych w sieci Politechniki Świętokrzyskiej przez Bibliotekę Główną. Konfigurację ustawień przeglądarki należy wykonać zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie: http://lib.tu.kielce.pl/proxy.html
Zobacz także: Dostęp do zasobów online z komputerów domowych

Czy mogę podłączyć swój laptop do Internetu w Bibliotece?
Możesz korzystać z własnego laptopa na terenie Biblioteki. Podłączenie do Internetu możliwe jest za pomocą sieci bezprzewodowej WiFi. W celu połączenia się z siecią WiFi należy podać numer karty i hasło (podobnie jak podczas logowania na stacjonarnych komputerach w Bibliotece).

Czy istnieje możliwość wydrukowania własnych materiałów?
Tak. Odpłatność za jedną stronę formatu A4 wynosi 0,40 zł (wydruk czarno-biały) i 0,80 zł (wydruk kolorowy).

Gdzie można zeskanować potrzebne materiały?
Samoobsługowy skaner znajduje się w Bibliotece na I piętrze, a odpłatność za skan jednej strony formatu A4 wynosi 0,10 zł.