Biblioteka Główna zaprasza na szkolenia z zakresu przysposobienia bibliotecznego!

Od października do czerwca w każdy poniedziałek i czwartek od godziny 8.00 do 9.00 w Bibliotece odbywają się szkolenia z przysposobienia bibliotecznego.

Zagadnienia realizowane w ramach szkoleń:

♦ struktura organizacyjna Biblioteki
♦ funkcjonowanie Punktu Zapisu – określenie statusu użytkownika, karty czytelnika
♦ charakterystyka zbiorów
tel. 41 3434483/484
♦ regulamin udostępniania zbiorów
♦ zasady wypożyczeń
♦ samoobsługa wypożyczeń i zwrotów
♦ wypożyczenia międzybiblioteczne
tel. 41 3424406
m.mietlowski(at)tu.kielce.pl
♦ wyszukiwanie w katalogu OPAC – wyszukiwanie proste lub zaawansowane z wykorzystaniem operatorów logicznychtel. 41 3424406
m.mietlowski(at)tu.kielce.pl
♦ obsługa urządzeń technicznych wspomagających korzystanie z biblioteki – kserokopiarek, drukarek, skanera, urządzenia do doładowywania kart bibliotecznychtel. 41 3424406
m.mietlowski(at)tu.kielce.pl
♦ czasopisma elektroniczne – bazy, konsorcja, licencje krajowe (Elsevier, Springer, Ebsco, Wiley)tel. 41 3424443
bibat(at)tu.kielce.pl
♦ informacja normalizacyjna – wyszukiwanie norm w katalogu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
♦ informacja prawna – wyszukiwanie przepisów prawnych w bazie Lex
♦ indeksy cytowań
tel. 41 3424406
m.mietlowski(at)tu.kielce.pl
Dla studentów piszących prace dyplomowe:
♦ wyszukiwanie literatury do opracowywanego tematu
♦ technika tworzenia przypisów i bibliografii
tel. 41 3424485
bibjs(at)tu.kielce.pl

Wszystkich zainteresowanych udziałem w wyżej wymienionych szkoleniach prosimy o kontakt z Biblioteką pod podanymi numerami telefonów bądź adresami mailowymi. Szkolenia odbywają się doraźnie, po zgłoszeniu minimum trzech uczestników.

Większość materiałów szkoleniowych znajduje się na stronie Biblioteki i jest na bieżąco aktualizowana.

Będziemy wdzięczni za sugestie dotyczące tematyki kolejnych szkoleń, które możemy zorganizować na życzenie użytkowników. Propozycje można przesyłać na adres mailowy Biblioteki.