Elektroniczny Informator Biblioteki Głównej – kwiecień 2023

Elektroniczny Informator Biblioteki Głównej – kwiecień 2023

Witamy w kwietniowym numerze Informatora i zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi propozycjami Biblioteki.


Aktualności

Test

Jeszcze do 27 kwietnia 2023 r. pracownicy, doktoranci i studenci mogą skorzystać z dostępu testowego do platformy SciFlow.
SciFlow to platforma online, która upraszcza przepływy pracy związane z pisaniem prac naukowych i publikowaniem artykułów. Narzędzie ma na celu skrócenie czasu komunikacji i wyeliminowanie frustracji związanych z ponownym formatowaniem wielu wersji rękopisów i plików tekstowych.

Więcej informacji na stronie Biblioteki.


Nowości w Bibliotece

Wybrane nowe książki z bieżących zakupów


Polecane pełnotekstowe źródła dostępne bezpłatnie w Internecie

  • Czasopisma SGGW – platforma open source wydawanych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie czasopism naukowych.

Przypominamy!

Writefull – narzędzie do korekty tekstów naukowych w języku angielskim

W roku akademickim 2022/23 subskrypcja Writefull jest kontynuowana przez Politechnikę Świętokrzyską. Pracownicy, doktoranci i studenci mogą korzystać ze wszystkich funkcjonalności programu.
Informacje na temat Writefull są dostępne na stronie Biblioteki.


Politechnika Świętokrzyska Biblioteka Główna
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 KIELCE
tel. 41 3424-483
www: https://lib.tu.kielce.pl/