Pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Świętokrzyskiej mają przedłużony dostęp subskrypcyjny do Writefull do października 2024.

Writefull został specjalnie zaprojektowany dla pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni do korekty tekstów naukowych w języku angielskim. Writefull różni się od innych podobnych narzędzi tym, że wykorzystuje modele językowe oparte na sztucznej inteligencji (AI) i nieustannie „uczy się” na podstawie tekstów milionów artykułów z naukowych czasopism. Writefull poprawia gramatykę, interpunkcję, ortografię i stylistykę. O wiele więcej niż ogólnodostępne narzędzia do sprawdzania gramatyki i pisowni, sugeruje poprawki w strukturze zdań w tekstach naukowych, sugeruje brakujące elementy cytowania i proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny, co jest szczególnie ważne dla pomyślnej publikacji w międzynarodowych czasopismach.

Writefull for Word wymaga instalacji wtyczki, dostępu do internetu i rejestracji przy użyciu adresu mailowego w domenie uczelni @tu.kielce.pl

Writefull for Overleaf można pobrać ze strony Chrome web store.

Writefull Revise i Writefull Cite są dostępne pod linkami dedykowanymi wyłącznie dla Politechniki Świętokrzyskiej. Dostęp do Writefull Revise i Writefull Cite nie jest ograniczony do wybranych adresów IP. Użytkownicy korzystają z narzędzi niezależnie od lokalizacji czy urządzenia i dokonują rejestracji przy użyciu adresu e-mail i dowolnego hasła. Jeśli użytkownik już dokonał rejestracji do Writefull for Word lub Overleaf, wówczas wystarczy tylko zalogować się do Revise i Cite przy użyciu tego samego adresu e-mail oraz hasła.

Aktualny pakiet startowy wraz ze szczegółowymi informacjami, instrukcjami korzystania z Writefull oraz dedykowanymi linkami otrzyma każdy zainteresowany użytkownik z PŚk po przesłaniu zgłoszenia na adres bibat(at)tu.kielce.pl

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Writefull!