Elektroniczny Informator Biblioteki Głównej – maj 2023

Elektroniczny Informator Biblioteki Głównej – maj 2023

Witamy w kolejnym numerze Informatora i zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą Biblioteki.


Aktualności

Szkolenia

Zapraszamy do korzystania z bieżących oraz nagranych wcześniej szkoleń poszczególnych firm:


Nowości w Bibliotece

Nowe czasopismo w zbiorach Biblioteki

  • Magazyn Fotowoltaika – kwartalnik branżowy obejmujący zagadnienia z rynku instalacji fotowoltaicznych

Wybrane nowe książki z bieżących zakupów

Więcej informacji o nowościach książkowych na stronie Biblioteki.


Polecane pełnotekstowe źródła dostępne bezpłatnie w Internecie


Przypominamy!

W związku z rozpoczęciem przygotowań do prenumeraty czasopism na rok 2024 Biblioteka PŚk zwraca się z prośbą o zgłaszanie propozycji tytułów czasopism polskich i zagranicznych niezbędnych do realizacji procesu naukowo-dydaktycznego. Zostaną one przedstawione do akceptacji dyrektorom dyscyplin naukowych i dziekanom poszczególnych wydziałów, którzy zadecydują o ostatecznym kształcie prenumeraty.

Propozycje można zgłaszać telefonicznie pod numerem wew. 443 lub e-mailem pod adresem: bibej(at)tu.kielce.pl.

Tytuły, które nie zostaną zgłoszone w terminie do 31 maja 2023 r. mogą nie zostać uwzględnione na liście prenumeraty na 2024 r.

Więcej informacji na stronie Biblioteki.


Politechnika Świętokrzyska Biblioteka Główna
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 KIELCE
tel. 41 3424-483
www: https://lib.tu.kielce.pl/