Elektroniczny Informator Biblioteki Głównej – marzec 2023

Elektroniczny Informator Biblioteki Głównej – marzec 2023

Witamy w marcowym numerze Informatora i zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi propozycjami Biblioteki.


Aktualności

Tydzień e-książki 2023

Od 6 marca do 20 marca 2023 z okazji tygodnia e-książki IBUK Libra udostępnia wszystkim użytkownikom pełną ofertę książek Wydawnictwa Naukowego PWN oraz PZWL Wydawnictwa Lekarskiego. Łącznie to prawie 4000 tytułów.

Test

Od 27 lutego do 27 kwietnia 2023 r. pracownicy, doktoranci i studenci mogą skorzystać z dostępu testowego do platformy SciFlow.
SciFlow to platforma online, która upraszcza przepływy pracy związane z pisaniem prac naukowych i publikowaniem artykułów. Narzędzie ma na celu skrócenie czasu komunikacji i wyeliminowanie frustracji związanych z ponownym formatowaniem wielu wersji rękopisów i plików tekstowych.

Więcej informacji na stronie Biblioteki.


Nowości w Bibliotece

Nowe czasopismo w zbiorach Biblioteki

  • Magazyn Biomasa – ogólnopolskie czasopismo branżowe wraz ze specjalistycznymi dodatkami poświęconymi m.in. tematyce pelletu, biogazu i urządzeń grzewczych na biomasę

Wybrane nowe książki z bieżących zakupów


Polecane pełnotekstowe źródła dostępne bezpłatnie w Internecie

  • AZON Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 – projekt ma na celu zwiększenie dostępności, poprawę jakości i rozszerzenie możliwości ponownego wykorzystania zasobów nauki. Koncentruje się na cyfrowym udostępnianiu zasobów mających duże znaczenie dla obszaru nauki i gospodarki, takich jak: publikacje, skrypty, wykłady, modele 3D, nagrania audio, wideo, zdjęcia, pliki wejściowe i wyjściowe różnych programów komputerowych, bazy danych gromadzące dane z różnych dziedzin, maszyn, systemów, korpusy językowe i wiele innych.

Przypominamy!

W ramach platformy IBUK Libra wydawnictwo PWN uruchomiło specjalny Pakiet Wykładowcy, w ramach którego nauczyciele akademiccy mają zapewniony:

  • bezpłatny 30-dniowy dostęp online do całego księgozbioru PWN i PZWL w czytelni on-line IBUK Libra;
  • po tym okresie 30-dniowy dostęp do nowości PWN i PZWL, które pojawiły się w IBUKU Librze w poprzednim miesiącu;
  • stały rabat 25% na książki papierowe i 30% na e-booki PWN i PZWL oraz informacje o dodatkowych promocjach w newsletterze;
  • dostęp do dodatkowych materiałów w newsletterze – webinary, e-booki, prezentacje.

Aby skorzystać z Pakietu Wykładowcy należy mieć konto w e-czytelni IBUK Libra.


Politechnika Świętokrzyska Biblioteka Główna
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 KIELCE
tel. 41 3424-483
www: https://lib.tu.kielce.pl/