Elektroniczny Informator Biblioteki Głównej – styczeń 2023

Elektroniczny Informator Biblioteki Głównej – styczeń 2023

Witamy w styczniowym numerze Elektronicznego Informatora BG poświęconego w całości elektronicznym zasobom licencyjnym dostępnym dla naszych użytkowników w 2023 r.

Prosimy także o zapoznanie się z zasadami dostępu do zasobów online z komputerów domowych, co umożliwi korzystanie z zasobów licencyjnych poza Uczelnią.


Elektroniczne zasoby licencyjne w Bibliotece

 • Krajowe licencje akademickie

W ramach krajowych licencji akademickich dla pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Świętokrzyskiej w 2023 r. dostępne są bazy:

Szczegółowe informacje o zawartości baz znajdują się na stronach Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz Biblioteki Głównej PŚk. Na stronie WBN można również znaleźć informacje dla użytkowników licencji krajowych o indywidualnych kontach użytkowników pozwalających na zdalny dostęp do zasobów spoza sieci akademickiej.

 • Writefull – narzędzie do korekty tekstów naukowych

Writefull został specjalnie zaprojektowany dla pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni do korekty tekstów naukowych w języku angielskim. Subskrypcja jest aktywna do października 2023.

Każdy zainteresowany otrzyma szczegółową instrukcję korzystania z Writefull wraz z linkami dostępowymi po przesłaniu zgłoszenia pod adres bibat(at)tu.kielce.pl

Więcej informacji o Writefull na stronie Biblioteki Głównej PŚk.

 • AccessEngineering

Od 1 stycznia 2023 r. Biblioteka Główna kontynuuje subskrypcję bazy AccessEngineering. AccessEngineering to multimedialna baza/platforma wiedzy dla: naukowców, inżynierów, kadry dydaktycznej i studentów. Główne obszary reprezentowane w bazie AccessEngineering:

 • Inżynieria lotnicza
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria chemiczna
 • Inżynieria lądowa
 • Inżynieria komputerowa
 • Informatyka
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Energetyka
 • Inżynieria zarządzania / Zarządzanie operacyjne
 • Inżynieria środowiska
 • Inżynieria przemysłowa
 • Inżynieria materiałowa
 • Transport
 • Matematyka
 • „Otwarty warsztat”(„Makerspace”) / ”Zrób to sam” (DIY-Do It Yourself”)

Więcej informacji o bazie AccessEngineering na stronie Biblioteki Głównej PŚk.

 • IBUK Libra

Do 20 grudnia 2023 r. pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Świętokrzyskiej mają wydłużony dostęp do platformy IBUK Libra zawierającej bazę polskich książek o tematyce technicznej, związanej z kierunkami kształcenia na Uczelni. Aktualna prenumerata obejmuje ponad 600 tytułów książek i czasopism. Czytanie książek w serwisie IBUK Libra odbywa się poprzez przeglądarkę WWW.

Dostęp do publikacji z sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl. Szczegółowe informacje o platformie IBUK Libra i o korzystaniu z niej znajdują się na stronie Biblioteki Głównej PŚk.

 • Dostęp do archiwum IEEE

Dzięki umowom konsorcyjnym IEEE/IET Electronic Library (IEL) z lat ubiegłych PŚk zachowała prawo do roczników archiwalnych z okresu licencji, tj. 2012, 2015, 2016 i 2017.

Roczniki archiwalne dostępne są w portalu komunikacji naukowej INFONA.

 • Wyszukiwarka EDS (EBSCO Discovery Service)

EBSCO Discovery Service (EDS) zapewnia użytkownikom łatwy i skuteczny dostęp do wszystkich źródeł elektronicznych Biblioteki  (prenumerowanych i Open Access) na jednej platformie wyszukiwawczej.

Więcej informacji o wyszukiwarce EDS na stronie Biblioteki.


Politechnika Świętokrzyska Biblioteka Główna
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 KIELCE
tel. 41 3424-483
www: https://lib.tu.kielce.pl/