Od 1 stycznia 2024 r. Biblioteka Główna kontynuuje subskrypcję bazy AccessEngineering.

AccessEngineering to platforma referencyjna i dydaktyczna z zakresu inżynierii, która dostarcza interdyscyplinarne treści inżynieryjne zintegrowane z analitycznymi narzędziami do nauczania i uczenia się. AccessEngineering przygotowuje studentów do rozwiązywania rzeczywistych problemów, ułatwia wykładowcom planowanie i realizację programów nauczania, a także pomaga profesjonalistom szybciej znajdować istotne informacje.

AccessEngineering zapewnia dostęp do:

 • pełnotekstowych, cyfrowych wydań podręczników inżynierskich, takich jak Golnaraghi’s Automatic Control Systems, Davis’ Water and Wastewater Engineering, Vanek’s Energy Systems Engineering, Schaum’s Outlines;
 • ponad 700 książek obejmujących wszystkie specjalności inżynierskie, w tym takie tytuły jak Marks’ Standard Handbook for Mechanical Engineers, Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, Roark’s Formulas for Stress and Strain, Standard Handbook for Electrical Engineers;
 • ponad 900 filmów instruktażowych przedstawiających wypracowane rozwiązania problemów inżynierskich, matematycznych i naukowych, a także demonstracje sprzętu i procesów inżynieryjnych;
 • arkuszy kalkulacyjnych zawierających osadzone dane i formuły, pozwalające na usprawnienie złożonych obliczeń;
 • wyszukiwarki pozwalającej na zawężenie treści do tematów poruszanych w ramach poszczególnych programów studiów inżynierskich, co może pomóc wydziałom w planowaniu i realizacji programu nauczania;
 • ponad 4 300 interaktywnych wykresów i tabel;
 • narzędzia DataVis służącego do wizualizacji danych, stworzonego w celu nauczania o właściwościach materiałów.

Główne obszary reprezentowane w bazie AccessEngineering :

 • Inżynieria lotnicza
 • Bioinżynieria
 • Umiejętności biznesowe
 • Inżynieria chemiczna
 • Inżynieria lądowa
 • Inżynieria komputerowa
 • Informatyka
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Energetyka
 • Inżynieria zarządzania
 • Inżynieria środowiska
 • Inżynieria przemysłowa
 • „Otwarty warsztat”(„Makerspace”)
 • Inżynieria materiałowa
 • Matematyka
 • Inżynieria mechaniczna
 • Nauka

AccessEngineering Site Overview – nagranie instruktażowe

AccessEngineering User Guide – broszura dla użytkowników

Using AccessEngineering – strona ze wskazówkami dla korzystających z bazy

User Manuals and Tutorials – podręczniki i poradniki do korzystania z AccessEngineering

Dostęp do bazy AccessEngineering jest możliwy ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej lub zgodnie z zasadami Dostępu do zasobów online z komputerów domowych.