WBN Wirtualna Biblioteka Nauki – Program realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umożliwiający bezpłatny dostęp do zasobów licencyjnych dla instytucji akademickich (licencje krajowe), do polskich zasobów wydawniczych i bibliograficznych, a także konsorcyjne dostępy do zasobów treściowych i innych.

Science Direct (Elsevier) – Czasopisma elektroniczne Elsevier są dostępne na serwerze wydawcy Science Direct oraz na serwerze Infona w ICM. Licencja obejmuje 1229 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz 365 tytułów archiwalnych (lista).
Licencja krajowa Elsevier obejmuje wybrane pakiety książek: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015 (lista). Książki są dostępne na serwerze wydawcy.

Springer Link – Czasopisma i książki Springer są dostępne na platformie Springer Link oraz na serwerze Infona w ICM. Licencja obejmuje 2187 tytuły bieżące ze wszystkimi dostępnymi rocznikami do 1997 r. oraz głębokie archiwa sprzed 1997 r. dla ok. 1000 czasopism.
Licencja obejmuje także ok. 137.000 książek wydanych w latach: 1888-1989, 1990-1999, 2000-2004, 2005-2009, 2010-2014, 2015-2019 (z wyjątkiem 2016).

Wiley Online Library – Czasopisma Wiley udostępniane są na serwerze wydawcy. Licencja obejmuje wybrane 491 czasopisma z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 r.
Licencja krajowa Wiley obejmuje 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015. Roczniki czasopism od 2012 r. oraz zakupione książki są archiwizowane na platformie Infona w ICM.

  • E-czasopisma – Wyszukiwarka czasopism dostępnych w ramach licencji krajowych (Elsevier, Springer, Wiley)
  • E-książki – Przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka książek dostępnych w ramach licencji krajowych (Elsevier, Springer, Wiley)

Nature – Czasopismo Nature jest udostępniane na serwerze wydawcy Nature Publishing Group (NPG). Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i roczników archiwalnych od roku 2010.

Science – Czasopismo Science jest udostępniane na serwerze wydawcy American Association for the Advancement of Science. Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.

EBSCO – Pakiet podstawowy zawiera 16 baz danych, w tym 9 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe, książki, gazety i inne publikacje oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych).
Szczegółowe informacje Wydawcy o pakiecie podstawowym EBSCO oferowanym w ramach licencji krajowej.
Bazy dostępne są na platformie EBSCOhost. Informacje o bazach i przewodniki do korzystania z platformy są dostępne w języku polskim.

Web of Science – Kolekcja baz danych produkowanych przez firmę Clarivate (dawniej Thomson Reuters). W bazach WoS indeksowane są czasopisma znajdujące się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 24 000 tytułów.
Komplet baz objętych licencją jest udostępniany na platformie Web of Science.
Dla użytkowników w Polsce wydawca stworzył stronę informacyjną na temat zasobów WoS.
InCites – narzędzie do analizy danych zawartych w bazach WoS (wymaga założenia konta osobistego).

Scopus – Produkowana przez Elsevier interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Obejmuje ponad 23 000 recenzowanych czasopism, 145 000 książek oraz inne publikacje. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha liczony w oparciu o publikacje od 1970 r. Scopus jest udostępniany na serwerze producenta.
SciVal – narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus (wymaga założenia konta osobistego).