EBSCO Discovery Service™ (EDS) zapewnia użytkownikom łatwy i skuteczny dostęp do wszystkich źródeł elektronicznych Biblioteki  (prenumerowanych i Open Access) na jednej platformie wyszukiwawczej. Serwis EDS jest oparty o platformę EBSCOhost®.

Najważniejsze właściwości EBSCO Discovery Service:

  • Jedno okienko wyszukiwawcze dla wszystkich zasobów elektronicznych
  • Szczegółowe metadane od wielu dostawców i wydawców (np. abstrakty i słowa kluczowe dostarczone przez autorów, hasła przedmiotowe itp.)
  • Metadane pochodzące z dziesiątków tysięcy czasopism
  • Pełne indeksowanie prenumerowanych przez bibliotekę baz danych EBSCOhost (np. Academic Search™, Business Source®)
  • Pełne indeksowanie najważniejszych prenumerowanych baz danych innych wydawców (Elsevier, Springer, Wiley)
  • Możliwość ograniczania wyszukiwania do publikacji pełnotekstowych (elektronicznych i drukowanych)
  • Okładki książek, opisy książek, opisy materiałów audiowizualnych, przypisy, objaśnienia, hasła przedmiotowe, recenzje książek itp. dla setek tysięcy publikacji

Dostęp do wyszukiwarki naukowej EDS jest możliwy ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej pod bezpośrednim linkiem lub poprzez platformę EBSCOhost Politechniki Świętokrzyskiej (profil „Wyszukiwarka naukowa EDS”).

Wygląd interfejsu EDS został dopasowany do stylistyki strony internetowej Biblioteki. Katalog Biblioteki jest dostępny w górnym pasku narzędziowym, ale musi być osobno przeszukiwany po kliknięciu w link. Funkcje wyszukiwawcze wyszukiwarki EDS są identyczne jak przy korzystaniu z baz EBSCO. Pomocą w użytkowaniu EDS może być przewodnik w języku polskim.