Elektroniczny Informator Biblioteki Głównej – październik 2022

Elektroniczny Informator Biblioteki Głównej – październik 2022

Witamy w nowym roku akademickim 2022/2023 i zapraszamy do zapoznania się z bieżącą ofertą Biblioteki.


Aktualności

Writefull – narzędzie do korekty tekstów naukowych w języku angielskim

W roku akademickim 2022/23 subskrypcja Writefull jest kontynuowana przez Politechnikę Świętokrzyską. Pracownicy, doktoranci i studenci mogą korzystać ze wszystkich funkcjonalności programu.
Informacje na temat Writefull są dostępne na stronie Biblioteki.

Webinaria Elsevier

W dniach 22 i 24 listopada br. odbędą się szkolenia firmy Elsevier dla użytkowników z Politechniki Świętokrzyskiej. Tematyka webinarów:

  • wyszukiwanie literatury naukowej w bazie Scopus
  • profile autorskie w Scopusie i ich edytowanie

Szczegółowy program szkoleń oraz linki do rejestracji opublikujemy w odrębnym komunikacie.

Webinarium LEX

Wydawnictwo Wolters Kluwer proponuje szkolenie online z obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX.

Dostępne są dwa programy szkolenia: dla pracowników administracji oraz dla studentów.

Prosimy osoby zainteresowane szkoleniem z LEX-a o nadsyłanie zgłoszeń pocztą email na adres bibat(at)tu.kielce.pl. Szkolenia odbędą się w przypadku zgłoszenia się wystarczającej liczby chętnych.


Nowości w Bibliotece

Nowe czasopismo w zbiorach Biblioteki:

Wybrane nowe książki z bieżących zakupów:


Polecane czasopisma pełnotekstowe dostępne bezpłatnie w Internecie

  • Current Chemistry Letters – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące artykuły z dziedziny chemii, w tym chemii analitycznej, zielonej chemii, chemii nieorganicznej, chemii organicznej, chemii fizycznej
  • Energetyka Rozproszona – czasopismo polskojęzyczne, wydawane w Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”
  • International Journal of Management and Economics – czasopismo Kolegium Gospodarki Światowej SGH z zakresu ekonomii, zarządzania, administracji biznesowej, finansów, marketingu, logistyki, przedsiębiorczości
  • Przegląd Gazowniczy – kwartalnik promujący rynek gazu i intensywnie wprowadzane zmiany w energetyce
  • Reports on Geodesy and Geoinformatics – półrocznik naukowy redagowany przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z zakresu geodezji, informatyki, kartografii, fotogrametrii, teledetekcji, geografii, geologii i nauk pokrewnych

Przypominamy!

Zachęcamy do korzystania z baz danych subskrybowanych przez Bibliotekę w 2022 r.:

  • IBUK Libra – baza polskich książek o tematyce technicznej, związanej z kierunkami kształcenia na Uczelni.
  • AccessEngineering – baza wiedzy dla naukowców, inżynierów, kadry dydaktycznej oraz studentów.

Więcej informacji o bazach IBUK Libra i AccessEngineering na stronie Biblioteki.


Politechnika Świętokrzyska Biblioteka Główna
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 KIELCE
tel. 41 3424-483
www: https://lib.tu.kielce.pl/