Elektroniczny Informator Biblioteki Głównej – luty 2022

Elektroniczny Informator Biblioteki Głównej – luty 2022

Witamy w kolejnym numerze Informatora i zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą Biblioteki.


Aktualności

Webinaria

  • Webinarium AccessEngineering

Zapraszamy do uczestnictwa w webinarium, podczas którego zostanie pokazane, w jaki sposób platforma AccessEngineering umożliwia integrację dostępnych na platformie zasobów oraz narzędzi z prowadzonymi zajęciami, w celu poprawy kształcenia studentów.

60-minutowe webinarium odbędzie się w środę 2 marca, w godzinach 13:00 – 14:00.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku angielskim. Będzie można zadawać pytania. W celu wzięcia udziału w webinarium należy dokonać krótkiej rejestracji na stronie https://bit.ly/3h9o9lW
Po wydarzeniu, zarejestrowani użytkownicy otrzymają link do nagrania.

  • Webinaria Writefull

Zapraszamy na bezpłatne webinarium, podczas którego zostaną zaprezentowane wszystkie możliwości Writefull:

Webinarium odbędzie się w języku angielskim. Do wszystkich zarejestrowanych osób przesłany zostanie link do nagrania.

Więcej informacji o webinariach AccessEngineering i Writefull na stronie Biblioteki.

Testy

Pracownicy, doktoranci i studenci PŚk mogą korzystać z następujących dostępów testowych:

  • Od 18 lutego do 19 maja 2022 r. – do pełnotekstowej bazy danych firmy EBSCO – Computers & Applied Sciences Complete. Baza danych z zakresu informatyki i dziedzin pokrewnych zawiera 1310 indeksowanych, aktywnych czasopism i abstraktów, a 1128 z nich jest recenzowanych.
  • Od 21 lutego do 20 marca 2022 r. – do bazy cytowań scite_. scite_ to baza pełnych tekstów naukowych i cytowań oraz narzędzie do analizy wyników badań naukowych – 900 mln cytowań wyodrębnionych i przeanalizowanych z ponad 26 mln pełnych artykułów.

Więcej informacji o testach Computers & Applied Sciences Complete oraz scite_ na stronie Biblioteki.


Nowości w Bibliotece

Nowe czasopismo włączone do zbiorów Biblioteki

  • Focus on Business Polska – ukazujące się w miejsce Outsourcing & More czasopismo sektora usług dla biznesu, prezentujące globalne trendy biznesowe

Nowy Zeszyt Naukowy z możliwością wypożyczenia na zewnątrz

Wybrane nowe książki z bieżących zakupów

Więcej informacji o nowościach książkowych na stronie Biblioteki.


Polecane czasopisma pełnotekstowe dostępne bezpłatnie w Internecie


Przypominamy!

Zachęcamy do korzystania z baz danych subskrybowanych przez Bibliotekę w 2022 r.:

  • IBUK Libra – baza polskich książek o tematyce technicznej, związanej z kierunkami kształcenia na Uczelni.
  • AccessEngineering – baza wiedzy dla naukowców, inżynierów, kadry dydaktycznej oraz studentów.

Więcej informacji o bazach IBUK Libra i AccessEngineering na stronie Biblioteki.


Politechnika Świętokrzyska Biblioteka Główna
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 KIELCE
tel. 41 3424-483
www: https://lib.tu.kielce.pl/