Computers & Applied Sciences Complete / EBSCO

Computers & Applied Sciences Complete / EBSCO

Od 18 lutego do 19 maja 2022 r. pracownicy doktoranci i studenci Politechniki Świętokrzyskiej mają dostęp testowy do pełnotekstowej bazy danych firmy EBSCO – Computers & Applied Sciences Complete.

Baza danych z zakresu informatyki i dziedzin pokrewnych zawiera 1310 indeksowanych, aktywnych czasopism i abstraktów, a 1128 z nich jest recenzowanych.

Lista tytułów:

Dostęp do bazy jest możliwy ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej pod bezpośrednim linkiem oraz na platformie EBSCOhost (serwis EBSCOhost Web) lub zgodnie z zasadami Dostępu do zasobów online z komputerów domowych.

Użytkownikom rozpoczynającym pracę z platformą EBSCOhost lub multiwyszukiwarką EDS polecamy materiały pomocnicze w języku polskim.

Zapraszamy do korzystania oraz nadsyłania opinii o przydatności bazy!