Elektroniczny Informator Biblioteki Głównej – marzec 2022

Elektroniczny Informator Biblioteki Głównej – marzec 2022

Witamy w wiosennym numerze Informatora i zapraszamy do zapoznania się z bieżącą ofertą Biblioteki.


Aktualności

Testy

Pracownicy, doktoranci i studenci PŚk mają aktualnie dostęp testowy do następujących źródeł elektronicznych:

  • do 20 kwietnia br. – do platformy online SciFlow, upraszczającej przepływy pracy związane z pisaniem prac naukowych i publikowaniem artykułów.
  • do 14 maja br. – do niemieckojęzycznej pełnotekstowej bazy danych firmy EBSCO – DACH Information – multidyscyplinarnej bazy czasopism naukowych, magazynów i publikacji branżowych.
  • do 19 maja br. – do pełnotekstowej bazy danych firmy EBSCO – Computers & Applied Sciences Complete. Baza danych z zakresu informatyki i dziedzin pokrewnych zawiera 1310 indeksowanych, aktywnych czasopism i abstraktów, a 1128 z nich jest recenzowanych.

Więcej informacji o testach na stronie Biblioteki.

Webinaria

Więcej informacji o webinariach na stronie Biblioteki.


Nowości w Bibliotece

Wybrane nowe książki z bieżących zakupów:

Więcej informacji o nowościach książkowych na stronie Biblioteki.


Polecane czasopisma pełnotekstowe dostępne bezpłatnie w Internecie

  • Control and Cybernetics – kwartalnik z zakresu szeroko pojętej teorii i analizy systemów, redagowany i wydawany w języku angielskim od 1972 roku przez Instytut Badań Systemowych PAN
  • Forum Akademickie – ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny zajmujący się problematyką badań naukowych i szkolnictwa wyższego
  • Journal of Language Modelling – bezpłatne (zarówno dla czytelników, jak i autorów) recenzowane czasopismo open access, którego celem jest wypełnienie luki między lingwistyką teoretyczną a przetwarzaniem języka naturalnego, wydawane przez Instytut Podstaw Informatyki PAN
  • Studies in Risk and Sustainable Development (Ryzyko i Zrównoważony Rozwój. Studia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) – czasopismo internetowe ukazujące się dwa razy w roku w miejsce Studiów Ekonomicznych UE w Katowicach
  • Trzeci Sektor – interdyscyplinarny kwartalnik, którego celem jest prezentowanie wiedzy na temat kondycji i perspektyw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na świecie, wydawany przez Fundację Akademii Organizacji Obywatelskich i SGH w Warszawie

Przypominamy!

Writefull – narzędzie do korekty tekstów naukowych

Pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Świętokrzyskiej mają przedłużony dostęp subskrypcyjny do Writefull do października 2022.

Aktualny pakiet startowy wraz ze szczegółowymi informacjami, instrukcjami korzystania z Writefull oraz dedykowanymi linkami otrzyma każdy zainteresowany użytkownik z PŚk po przesłaniu zgłoszenia na adres bibat(at)tu.kielce.pl

Więcej informacji o Writefull na stronie Biblioteki.


Politechnika Świętokrzyska Biblioteka Główna
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 KIELCE
tel. 41 3424-483
www: https://lib.tu.kielce.pl/