Platforma scite_

Platforma scite_

Od 21 lutego do 20 marca 2022 r. pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Świętokrzyskiej mogą korzystać z dostępu testowego do bazy cytowań scite_.

scite_ to baza pełnych tekstów naukowych i cytowań oraz narzędzie do analizy wyników badań naukowych – 900 mln cytowań wyodrębnionych i przeanalizowanych z ponad 26 mln pełnych artykułów.

scite_ wyróżniają Smart Citiations, wyświetlające te same informacje bibliograficzne, które są widoczne w tradycyjnych indeksach cytowań (w tym wskaźnik cytowania), jednocześnie dostarczając kompleksowe informacje kontekstowe takie jak:

  • fragment tekstu z cytowanym elementem (zdanie zawierające cytat z przytoczonej publikacji),
  • kontekst cytowania (zdania przed i po cytowaniu ),
  • lokalizację cytowania w przytoczonym artykule (wg struktury IMRAD: czy to Wprowadzenie, Materiały i metody, Wyniki, Dyskusja itp.),
  • typ cytowania wskazujący na stanowisko cytującego (popierające tezę, przeciwstawne lub neutralne),
  • informacje redakcyjne z Crossref i PubMed.

Platforma scite_ zawiera pełne teksty oraz daje możliwość obserwacji własnych badań i częstotliwości ich cytowania. 

Aby uzyskać dostęp do zasobów platformy użytkownicy powinni otworzyć stronę  https://scite.ai z adresów IP uczelni. Pojawi się komunikat „Welcome! your institution subscribes to an organization-wide license of scite”, który informuje, że dostęp działa i użytkownicy mają możliwość korzystania ze wszystkich zasobów.

Strona zasugeruje konieczność zalogowania, dlatego należy utworzyć konto przy użyciu adresu e-mail w domenie uczelni. Po zalogowaniu powinna pojawić się informacja o dostępie Premium+.

Zapraszamy również na darmowe webinarium organizowane przez scite_:

One Billion Citation Statements: going beyond citation counts, ensuring the quality of research, and testing scientific claims with scite_

Przewidywany czas trwania: 45 min. Webinarium odbędzie się w języku angielskim.