Serię rozpoczęło wydanie w roku 1969 numeru 1 w ramach Zeszytów Naukowych Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej pod nazwą Problemy Społeczno-Ekonomiczne. W latach 1974-1991 seria ukazywała się pod nazwą Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Społeczno-Ekonomiczne, a w latach 1994-2006 Nauki Ekonomiczne.

Linki do zeskanowanych spisów treści poszczególnych zeszytów znajdują się pod kolejnymi numerami.

NumerRokTytuł
11969Materiały przygotowane na sesję naukową zorganizowaną przez Międzyzakładowy Zespół Nauk Społeczno-Politycznych WSI oraz Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Kielcach
21974
31974
41975
51978
61979
71980Klasa robotnicza na Kielecczyźnie
81981
91982Partia robotnicza a ruch młodzieży na Kielecczyźnie w latach 1890-1982
101983
111983Postęp techniczny w rozwoju gospodarki regionu. Konferencja Naukowa Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 30 wrzesień – 1 październik 1983
121984Społeczno-ekonomiczne problemy Kielecczyzny w Polsce Ludowej (1944-1984)
131984
141984Warunki wdrażania innowacji w organizacjach gospodarczych / Aleksander Osiak
151985Kierunki rozwoju w najbliższym XX-leciu
161986Dialektyka przeobrażeń politycznych. Konferencja wykładowców nauk politycznych
171987Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych PRL 1944-1957 / Janusz Jarosiński
181988
191989Gospodarstwo folwarczne w dobrach magnackich między Wisłą a Pilicą w latach 1815-1864
201991Wieś kielecka w czasie okupacji niemieckiej (1939-1945). Studium historyczno-gospodarcze / Stanisław Meducki
211994Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Tendencje w polskiej gospodarce, Kielce – 17 listopada 1994 r.
221995Konferencja Naukowa Współpraca badawcza Politechniki Świętokrzyskiej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi, 1-3 czerwca 1995 = International Conference Kielce University of Technology research cooperation with academic and industrial institutions, 1-3 June 1995
231995Konferencja Naukowa Kształcenie – zatrudnienie – sukces, Ameliówka 18-20 września 1995 r.
241996Międzynarodowa Konferencja Naukowa Restrukturyzacja – jakość – sukces, Ameliówka 18-20 września 1996 r.
251997Międzynarodowa Konferencja Naukowa Restrukturyzacja – jakość – sukces. Strategie naprawcze i rozwojowe firm w świetle integracji europejskiej, Ameliówka, 1-3 października 1997
261998Międzynarodowa Konferencja Naukowa Restrukturyzacja – jakość – sukces. Warunki uczestnictwa przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, Ameliówka 14-16 września 1998 r.
271999III Ogólnopolska Konferencja Kształcenie ustawiczne inżynierów i menadżerów u progu III tysiąclecia. Pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Exbud-Centrum Biznesu, Kielce, 25-27 października 1999
282000I Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej Ekonomia – technika – zarządzanie
292001II Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej Ekonomia – technika – zarządzanie
302002III Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej Ekonomia – technika – zarządzanie
312003IV Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej Ekonomia – technika – zarządzanie część I
322004V Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej Ekonomia – technika – zarządzanie część II
332005VI Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej Ekonomia – technika – zarządzanie
342006VII Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej Ekonomia – technika – zarządzanie