Elektroniczny Informator Biblioteki Głównej – maj 2024

Elektroniczny Informator Biblioteki Głównej – maj 2024

Witamy w kolejnym numerze Informatora i zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą Biblioteki.


Aktualności

BazTech – ankieta

Jakie znaczenie ma baza danych BazTech dla edukacji, nauki i pracy zawodowej?

Badanie wpływu bazy na użytkowników – wypełnij krótką ankietę!

Testowane bazy

Od 23 maja 2024 pracownicy, doktoranci i studenci mają możliwość testowania narzędzi LibKey firmy ThirdIron.

LibKey to zaawansowany zestaw narzędzi optymalizujący dostęp do artykułów naukowych licencjonowanych przez biblioteki. Został zaprojektowany tak, aby zminimalizować liczbę kroków niezbędnych do uzyskania dostępu do treści pełnotekstowych.

Prezentacja wszystkich narzędzi Libkey na stronie Biblioteki.

Natomiast jeszcze do 31 maja 2024 r. można korzystać z dostępu testowego do narzędzia Scopus AI otwartego dla wszystkich instytucji naukowych w Polsce zarejestrowanych w licencji krajowej Elsevier.

Więcej informacji o teście na stronie Biblioteki.


Nowości w Bibliotece

Wybrane nowe książki z bieżących zakupów


Polecane pełnotekstowe źródła dostępne bezpłatnie w Internecie

  • Archives of Foundry Engineering – czasopismo Komisji Odlewniczej PAN w Katowicach obejmujące zagadnienia naukowe przemysłu odlewniczego
  • Bezpieczny Bank – elektroniczne czasopismo naukowe z zakresu stabilności polskiego i zagranicznych systemów finansowych wydawane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny od 1997 roku
  • International Journal of New Economics and Social Sciences (IJONESS) – międzynarodowe czasopismo naukowe poświęcone naukom społecznym, głównie rozwojowi dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości oraz innym pokrewnym dyscyplinom takich jak ekonomia i finanse
  • Materiały Budowlane – miesięcznik naukowy publikowany od 1946 r. Anglojęzyczna strona umożliwia dostęp do pełnych tekstów artykułów naukowych zamieszczonych w czasopiśmie

Przypominamy!

W związku z rozpoczęciem przygotowań do prenumeraty czasopism na rok 2025 Biblioteka PŚk zwraca się z prośbą o zgłaszanie propozycji tytułów czasopism polskich i zagranicznych niezbędnych do realizacji procesu naukowo-dydaktycznego. Zostaną one przedstawione do akceptacji dyrektorom dyscyplin naukowych i dziekanom poszczególnych wydziałów, którzy zadecydują o ostatecznym kształcie prenumeraty.

Pomocą w wyborze niezbędnej literatury może być Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (komunikat z dn. 5 stycznia 2024 r.).

Tytuły, które nie zostaną zgłoszone w terminie do 31 maja 2024 r. mogą nie zostać uwzględnione na liście prenumeraty na 2025 r.

Propozycje można zgłaszać telefonicznie pod numerem wew. 443 lub e-mailem pod adresem: bibej(at)tu.kielce.pl.


Politechnika Świętokrzyska Biblioteka Główna
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 KIELCE
tel. 41 3424-483
www: https://lib.tu.kielce.pl/