Elektroniczny Informator Biblioteki Głównej – kwiecień 2024

Elektroniczny Informator Biblioteki Głównej – kwiecień 2024

Witamy w kwietniowym numerze Informatora i zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą Biblioteki.


Aktualności

BIBLIO – kody na gratisowe przewodniki

BIBLIO Ebookpoint oferuje czytelnikom z Politechniki Świętokrzyskiej jednorazowe kody na gratisowe przewodniki wydawnictwa Bezdroża w formacie ebook. W ramach promocji można wybrać jeden z dziesięciu tytułów.
Szczegółowe informacje na stronie Biblioteki.

BazTech – ankieta

Jakie znaczenie ma baza danych BazTech dla edukacji, nauki i pracy zawodowej?

Badanie wpływu bazy na użytkowników – wypełnij krótką ankietę!

Testowane bazy

Jeszcze do 30 kwietnia 2024 r. pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Świętokrzyskiej mają dostęp testowy do:

  • obszernej kolekcji e-booków wydawnictwa De Gruyter i wydawnictw partnerskich. W ramach bezpłatnej wersji testowej użytkownicy mogą korzystać z kolekcji ponad 160 000 e-booków od 56 wydawców.
  • Flipstera – łatwego w użyciu kiosku z czasopismami cyfrowymi, zapewniającemu czytelnikom dostęp do popularnych tytułów najlepszych wydawców, w tym Time Inc., Conde Nast, Meredith, Bloomberg L.P. i wielu innych.

Natomiast do 31 maja 2024 r. można korzystać z dostępu testowego do narzędzia Scopus AI otwartego dla wszystkich instytucji naukowych w Polsce zarejestrowanych w licencji krajowej Elsevier.

Więcej informacji o testach na stronie Biblioteki.


Nowości w Bibliotece

Wybrane nowe książki z bieżących zakupów


Polecane pełnotekstowe źródła dostępne bezpłatnie w Internecie

  • Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk – kwartalnik popularnonaukowy Polskiej Akademii Nauk promujący w kraju i za granicą osiągnięcia polskich badaczy
  • Advances in IT and Electrical Engineering – czasopismo poświęcone zagadnieniom związanym z elektrotechniką, elektroniką i telekomunikacją, automatyką i robotyką oraz zastosowaniami systemów informatycznych
  • Magazyn Biomasa – ogólnopolski miesięcznik branżowy wraz ze specjalistycznymi dodatkami poświęconymi m.in. tematyce pelletu, biogazu i urządzeń grzewczych na biomasę
  • Meteorology Hydrology and Water Management – czasopismo omawiające pojawiające się potrzeby, problemy i oczekiwania dostawców usług meteorologicznych, klimatologicznych i hydrologicznych

Przypominamy!

W związku z rozpoczęciem przygotowań do prenumeraty czasopism na rok 2025 Biblioteka PŚk zwraca się z prośbą o zgłaszanie propozycji tytułów czasopism polskich i zagranicznych niezbędnych do realizacji procesu naukowo-dydaktycznego. Zostaną one przedstawione do akceptacji dyrektorom dyscyplin naukowych i dziekanom poszczególnych wydziałów, którzy zadecydują o ostatecznym kształcie prenumeraty.

Pomocą w wyborze niezbędnej literatury może być Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (komunikat z dn. 5 stycznia 2024 r.).

Propozycje można zgłaszać telefonicznie pod numerem wew. 443 lub e-mailem pod adresem: bibej(at)tu.kielce.pl.

Świąteczny czas pracy Biblioteki

30 kwietnia (wtorek)8.00 – 16.00
2 maja (czwartek)8.00 – 16.00
4 maja (sobota)nieczynne

Politechnika Świętokrzyska Biblioteka Główna
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 KIELCE
tel. 41 3424-483
www: https://lib.tu.kielce.pl/