Prenumerata czasopism na 2024 r.

Prenumerata czasopism na 2024 r.

W związku z rozpoczęciem przygotowań do prenumeraty czasopism na rok 2024 Biblioteka PŚk zwraca się z prośbą o zgłaszanie propozycji tytułów czasopism polskich i zagranicznych niezbędnych do realizacji procesu naukowo-dydaktycznego. Zostaną one przedstawione do akceptacji dyrektorom dyscyplin naukowych i dziekanom poszczególnych wydziałów, którzy zadecydują o ostatecznym kształcie prenumeraty.

Pomocą w wyborze niezbędnej literatury może być Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (komunikat z dn. 21 grudnia 2021 r.).

Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że ilość czasopism dostępnych dotychczas w licencjach krajowych Elsevier, Springer Link i Wiley uległa zmniejszeniu ze względu na ograniczenia budżetowe MEiN. Aktualne wykazy czasopism dostępnych w ramach licencji dostępne są poniżej:

Tytuły, które nie zostaną zgłoszone w terminie do 31 maja 2023 r. mogą nie zostać uwzględnione na liście prenumeraty na 2024 r.

Propozycje można zgłaszać telefonicznie pod numerem wew. 443 lub e-mailem pod adresem: bibej(at)tu.kielce.pl.

Zachęcamy gorąco do współpracy. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie dotyczące wzbogacania zasobów bibliotecznych.