DETAIL Inspiration

DETAIL Inspiration

Od 21 listopada do 19 grudnia 2022 r. pracownicy, doktoranci i studenci PŚk mają dostęp testowy do cyfrowego archiwum czasopisma architektonicznego DETAILDETAIL Inspiration.

Internetowa baza danych dla architektów i inżynierów budownictwa DETAIL Inspiration zawiera ok. 4000 dokumentacji międzynarodowych projektów architektonicznych. DETAIL Inspiration zapewnia dostęp do opisów, rysunków i zdjęć projektów w wysokiej jakości.

Z każdym nowym wydaniem miesięcznika DETAIL do bazy danych dodawane są nowe projekty z całego świata. Profesjonalne funkcje wyszukiwania i filtrowania ułatwiają znalezienie określonych projektów. Opisy projektów ze zdjęciami referencyjnymi, rysunkami i informacjami technicznymi są dostępne do pobrania.

Materiał wideo o DETAIL Inspiration

Dostęp do bazy DETAIL Inspiration jest możliwy ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej lub zgodnie z zasadami Dostępu do zasobów online z komputerów domowych.

Zapraszamy do korzystania oraz nadsyłania opinii o przydatności bazy!