Lyell Collection

Lyell Collection

Od 19 kwietnia do 17 czerwca 2022 r. pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Świętokrzyskiej mogą korzystać z dostępu testowego do bazy Lyell Collection.

Lyell Collection reprezentuje jeden z największych zintegrowanych zbiorów dostępnej online literatury naukowej o Ziemi.

Lyell Collection obejmuje tytuły czasopism Geological Society of London, publikacje specjalne i serie książek oraz czasopisma publikowane w imieniu innych towarzystw.

Przykładowe tytuły:

Więcej informacji o kolekcji na stronie Geological Society.

Dostęp do bazy jest możliwy ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej lub zgodnie z zasadami Dostępu do zasobów online z komputerów domowych.