SciFlow. Write, improve & format your scientific texts

SciFlow. Write, improve & format your scientific texts

Od 21 marca do 20 kwietnia 2022 pracownicy, doktoranci i studenci mogą skorzystać z dostępu testowego do platformy online SciFlow.

SciFlow to platforma online, która upraszcza przepływy pracy związane z pisaniem prac naukowych i publikowaniem artykułów. Narzędzie ma na celu skrócenie czasu komunikacji i wyeliminowanie frustracji związanych z ponownym formatowaniem wielu wersji rękopisów i plików tekstowych. 

Artykuł w odpowiednim dla danego czasopisma układzie

Użytkownik  ma do wyboru 300 szablonów czasopism.  Pisząc artykuł z SciFlow autor ma pewność, iż format jego artykułu odpowiada wymogom danego czasopisma. Istnieje również możliwość dodania własnego szablonu.

Szybkie formatowanie pracy dyplomowej lub innego tekstu naukowego

Jeśli student napisze pracę dyplomową w SciFlow, może jednym kliknięciem sformatować cały dokument i zaskoczy promotora profesjonalnie wyglądającym układem.

Bibliografia i cytowania w odpowiednim stylu

SciFlow daje możliwość połączenia wybranego narzędzia do zarządzania bibliografią i wszystkie odnośniki zostaną dodane do bibliografii i sformatowane w odpowiednim stylu jednym kliknięciem. SciFlow obsługuje ponad 8000 stylów cytowania.

Współpraca nad jednym tekstem

SciFlow zachowuje ostatnią wersję tekstu, a współautor, promotor lub inny użytkownik, który uzyskał pozwolenie od autora, ma również do niej wgląd oraz możliwość komentowania i poprawiania tekstu bezpośrednio w SciFlow

SciFlow obsługuje teksty napisane w dowolnym języku (obecnie sprawdzanie tekstu jest dostępne tylko w języku angielskim przez LanguageTool i niemieckim przez Duden-Mentor).

Broszura SciFlow

Aby uzyskać dostęp do zasobów platformy użytkownicy powinni otworzyć stronę https://www.sciflow.net/tu-kielce i utworzyć konta przy użyciu adresu e-mail w domenie uczelni.

Zachęcamy do uczestnictwa w webinarium SciFlow:

29 marca 2022 godz 15:00 – rejestracja

lub do skorzystania z nagranego webinarium.