Od 2006 r. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej ukazują się w trzech nienumerowanych seriach: Nauki Techniczne, Nauki Ekonomiczne i Nauki Podstawowe. Seria Nauki Techniczne ukazuje się w podseriach: Budowa i Eksploatacja Maszyn, Budownictwo, Inżynieria Środowiska, Mechanika, Automatyka i Robotyka, Informatyka, Elektryka. Wszystkie Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej od 2006 r. mają numerację ciągłą, niezależnie od serii. W 2006 r. numer 1 ukazał się dwukrotnie.

Linki do zeskanowanych spisów treści poszczególnych zeszytów znajdują się pod kolejnymi numerami.

NumerRokPodseriaTytuł
12006Budowa i Eksploatacja MaszynII Międzynarodowa Konferencja Naukowe Aspekty Bezpilotowych Aparatów Latających. Kielce – Cedzyna, 10-12 maja 2006 r.
12006Budowa i Eksploatacja MaszynTerotechnologia 2006. Materiały Konferencji na ekspozycji METAL i CONTROL-TECH Targi – Kielce (27-29.09.2006)
22007BudownictwoWybrane zagadnienia mechaniki konstrukcji. Prace naukowe – raporty z badań. Kielce 2005-2006
42007MechanikaXI Krajowa Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Mechaniki Pękania. Kielce – Cedzyna, 9-12 września 2007
52007ElektrykaKonferencja Modelowanie i Sterowanie Procesów Elektrotermicznych. 50 lat Polskiego Komitetu Elektrotermii SEP i SIiTPH. Kielce, 24-26 września 2007 r.
62007BudownictwoMechanics of Solids and Structures. In memory of Prof. Margaret Woźniak
72008Budowa i Eksploatacja MaszynTerotechnologia 2007. Materiały Konferencji na ekspozycji METAL i CONTROL-TECH Targi – Kielce (26-28.09.2007)
82008Budowa i Eksploatacja MaszynVI Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Bezpieczeństwa w Pojazdach Samochodowych. Kielce 12-13 lutego 2008 r.
102008Budowa i Eksploatacja MaszynXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Hermotechnika, Niezawodność Dynamiczna i Bezpieczeństwo Ekologiczne Pomp i Kompresorów. Kielce-Przemyśl, 9-12 września 2008
112008Budowa i Eksploatacja MaszynTerotechnologia 2008. Materiały Konferencji na ekspozycji METAL i CONTROL-TECH Targi – Kielce (24-26.09.2008)
122009Budowa i Eksploatacja MaszynXXII Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Zakopane 19-22.01.2009
132009Budowa i Eksploatacja MaszynTerotechnologia 2009. Materiały Konferencji na ekspozycji METAL i CONTROL-TECH Targi – Kielce (29.09-01.10.2009)
152010ElektrykaKonferencja Naukowo-Techniczna Modelowanie i Sterowanie Procesów Elektrotermicznych. Kielce, 22-24 września 2010
162011Budowa i Eksploatacja MaszynIV Letnia Szkoła Inżynierii Powierzchni. Kielce 7-8.10.2010
172012Budowa i Eksploatacja MaszynTerotechnologia 2011. Materiały Konferencji na ekspozycji METAL i CONTROL-TECH Targi – Kielce, 29-30.09.2011
182014Budowa i Eksploatacja MaszynTerotechnologia 2013. Materiały Konferencji na ekspozycji METAL i CONTROL-TECH Targi – Kielce, 26-27.09.2013