Seria Elektryka ukazywała się w latach 1974-2005.

Linki do zeskanowanych spisów treści poszczególnych zeszytów znajdują się pod kolejnymi numerami.

NumerRokTytuł
11974
21976
31977Kodowanie wtórno-rozdzielne w systemach przesyłania informacji cyfrowych / Andrzej Dziech
41978
51979Analiza wpływu parametrów stali litego wirnika turbogeneratora dużej mocy na proces kołysań własnych / Roman Nadolski
61980
71980Materiały sesji naukowej „Wkład Politechniki Świętokrzyskiej w rozwój przemysłu regionu kieleckiego” zorganizowanej z okazji 15 lecia Politechniki Świętokrzyskiej
81981
91982
101982
111983Zastosowanie równań źle uwarunkowanych do rozwiązywania zagadnień analizy i syntezy pola elektromagnetycznego / Kazimierz Adamiak
121983
131983Postęp techniczny w rozwoju gospodarki regionu. Konferencja Naukowa Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 30 wrzesień-1 październik 1983
141984Silniki indukcyjne o dwóch stopniach swobody mechanicznej. Analiza zjawisk elektromagnetycznych i własności elektromechaniczne w stanach pracy ustalonych / Ernest Mendrela
151986
161985Materiały konferencyjne : Krajowe Sympozjum Pomiarów Magnetycznych
171986IV Krajowe Seminarium : Rozwój teoretycznych podstaw optymalizacji zautomatyzowanych układów napędu elektrycznego, Sulejów, 27-30 listopada 1986
181987Problemy budowy i eksploatacji urządzeń tyrystorowych, Kielce, 20-21 maj 1987
191988Materiały konferencyjne II Krajowego Sympozjum Pomiarów Magnetycznych
201988
211989Pomiar sił impulsowych / Zdzisław Kaczmarek
221990
231990Rozwiązywanie równań iteracyjnych algorytmem DQ – nowe podejście / Edward Dziopa
241990XXV lat Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Prace naukowe Instytutu Elektrotechniki i Automatyki
251990Synteza i analiza m-krokowych adaptacyjnych algorytmów identyfikacji parametrycznej obiektów statycznych i dynamicznych na podstawie dyskretnych pomiarów / Aleksander I. Jastriebow
261991Materiały konferencyjne III Krajowego Sympozjum Pomiarów Magnetycznych
271992Bezstykowe metody pomiarów konduktywności roztworów przewodzących / Jacek R. Przygodzki
281992Metoda estymacji parametrów toru elektrycznego urządzenia łukowego dla potrzeb sterowania procesem elektrostalowniczym / Mirosław Wciślik
291993Rozmyte sieci neuronowe w systemach eksperckich oraz w modelowaniu procesów / Marian B. Gorzałczany
301994Analiza niezawodności elementów systemu energetycznego na przykładzie systemu ciepłowniczego / Jan C. Stępień
311994IV Krajowe Sympozjum Pomiarów Magnetycznych, Kielce-Borków, 12-14 października 1994 r.
321995Konferencja Naukowa : Współpraca badawcza Politechniki Świętokrzyskiej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi, 1-3 czerwca 1995
331996IV Krajowe Sympozjum Pomiarów Magnetycznych, Kielce-Borków, 12-14 października 1994. Materiały pokonferencyjne
341997V Krajowe Sympozjum Pomiarów Magnetycznych Kielce-Borków, 22-24 października 1994
352000Seminarium Naukowe : Wybrane zagadnienia w elektrotechnice i elektronice, Kielce-Ameliówka, 29-31 maja 2000 r.
362000Konferencja Naukowo-Techniczna : Modelowanie i sterowanie w elektrotermii
372000XXXV-lecie Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
382000VI Sympozjum „Energoelektronika w nauce i dydaktyce” (konferencja grantowa), Kielce, 21-23 września 2000 r.
392000XII Krajowa Konferencja PNEUMA '2000 „Płynowe systemy zasilające, napędowe i sterujące”, Kielce, 25-27 października 2000 r.
402002Konferencja Naukowo-Techniczna : Modelowanie i sterowanie procesów elektrotermicznych
412004
422005
432005Konferencja : Aktualne problemy w elektrotechnice i informatyce, Ameliówka, 17-18 czerwca 2005 r.