Seria Budownictwo ukazywała się w latach 1971-2005 – najpierw jako Zeszyty Naukowe Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Budownictwo (1971-1974), a następnie jako Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo (1975-2005).

Linki do zeskanowanych spisów treści poszczególnych zeszytów znajdują się pod kolejnymi numerami.

NumerRokTytuł
11971
21974Uprzemysłowienie modularnych konstrukcji przestrzennych / Stephane du Chateau
31975
41977
51978Konwersatorium KON-KOR-4, Kielce, 17 lutego 1978 r.
61979
71980Praca statyczna budynków wielkopłytowych w warunkach nierównomiernie osiadającego podłoża / Zbigniew Ciałowicz
81980Zachowanie się kruszyw węglanowych w betonach z cementami o różnej zawartości alkaliów / Jerzy Piasta
91980Materiały sesji naukowej zorganizowanej z okazji 15 lecia Politechniki Świętokrzyskiej
101981
111981
121982Analiza efektów rzeczowych i jakościowych budownictwa mieszkaniowego w aspekcie aktualnej roli projektanta i użytkownika (na przykładzie regionu kielecko-radomskiego) / Czesław Linczowski
131983
141983Postęp techniczny w rozwoju gospodarki regionu. Konferencja Naukowa Politechniki Świętokrzyskiej Kielce 30 wrzesień – 1 październik 1983
151983Metoda elementów skończonych w analizie drgań konstrukcji poddanych działaniu obciążeń ruchomych / Tadeusz Borowicz
161983Reologia świeżych zaczynów cementowych / Lech Rudziński
171984
181984Materiały konferencji Obciążenia ruchome w dynamice konstrukcji
191984Geotechnika w ośrodku kieleckim Konferencja Środowiskowa Sekcji Mechaniki Gruntów i Skał oraz Fundamentowania PAN, 6-7 IX 1984 r.
201985
211985Problemy współczesnego budownictwa
221986Trwałość budowli i ochrona przed korozją KONTRA 86 : VII Konferencja naukowo-techniczna, Szklarska Poręba, 20-22 października 1986
231986Teoria kontynualnych zmian sztywności w ujęciu stochastycznego modelu żelbetu / Stefan Goszczyński
241987Konferencja naukowa : Problemy badawcze w inżynierii miejskiej
251988Wybrane zagadnienia dynamiki konstrukcji poddanych działaniu obciążeń ruchomych / Tadeusz Borowicz
261988Advances in cement research
271988Trwałość eksploatacyjna wyrobów ceramiki budowlanej w warunkach działania mrozu / Maria Żygadło
281989
291989Zjawiska fizyczne w zamrażanym kruszywie i ich związek z mrozoodpornością betonu / Zbigniew Rusin
301991Zagęszczenie kruszywa łamanego udarami o dużej energii dla stabilizacji warstw nośnych i podbudów podatnych nawierzchni drogowych / Barbara Nowak
311994Rola inżyniera budownictwa lądowego w dziedzinie ochrony budowli zabytkowych : Seminarium, Kielce, grudzień 1994 r.
321995I Konferencja Naukowo-Techniczna : Rzeczoznawstwo Budowlane, Kielce-Cedzyna 27-28 kwietnia 1995 r.
331995Konferencja Naukowa : Współpraca badawcza Politechniki Świętokrzyskiej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi, 1-3 czerwca 1995
341996Seminarium Naukowe z okazji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej doc. dr inż. Marcelego Dziurli, Kielce, marzec 1996
351997
361998IV Konferencja Naukowo-Techniczna : Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego, Kielce, 27-29 kwietnia 1998
371998Conservatio aeterna creatio est : Seminarium z okazji 50-lecia pracy w ochronie i konserwacji zabytków Profesora Tadeusza Polaka Kierownika Katedry Architektury i Ochrony Budowli Zabytkowych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce, 20 maja 1998
382000
392001Konferencja naukowo-techniczna : Konserwacja, wzmacnianie i modernizacja obiektów historycznych i współczesnych, Kielce, 22-23 lutego 2001 r.
402001II Konferencja Naukowo-Techniczna : Nowe materiały i urządzenia w wodociągach i kanalizacji
412001Konferencja naukowo-techniczna : Konserwacja, wzmacnianie i modernizacja obiektów historycznych i współczesnych, Kielce, 22-23 lutego 2001 r. Materiały pokonferencyjne
422003III Konferencja Naukowo-Techniczna : Nowe materiały i urządzenia w wodociągach i kanalizacji
432003Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna : Kształcenie na kierunku Budownictwo, Kielce – Cedzyna, 22-24 października 2003 r.
442005IV Ogólnopolska, I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa : Nowe materiały, urządzenia oraz technologie bezwykopowe w wodociągach i kanalizacji, Kielce – Cedzyna, 6-8 kwietnia 2005
452005II Krajowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna : Kształcenie na kierunku Budownictwo. Problemy studiów wielostopniowych, Kielce – Cedzyna, 19-21 października 2005 r.