Polski Komitet Normalizacyjny wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu użytkowników utworzył Portal Wiedza, w którym zagadnienia podzielone są na trzy grupy:

Zagadnienia przedstawione w grupie Wiedza normalizacyjna obejmują:

 • Informacje podstawowe:
  • Informacje podstawowe o PN
  • Czym jest norma?
  • Prawa autorskie do PN
  • PKN nie jest organem administracji rządowej
  • Dobrowolność stosowania norm
  • Odpłatność za normy
  • Tłumaczenie norm z języka oryginału
  • Stosowanie PN wycofanych
  • O komunikatach Prezesa PKN
  • Powoływanie się na normy w przepisach
 • Popularne zagadnienia – znajdują się tu informacje na temat:
  • Bezpieczeństwa publicznego i powszechnego (ochrony ludności i mienia)
  • Inteligentnych budynków i miast, projektowania konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem Eurokodów, wyrobów budowlanych, właściwości energetycznych budynków, zrównoważonego budownictwa
  • Zarządzania energią, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem żywności, jakością, ryzykiem, środowiskiem
  • Nanotechnologii, sieci inteligentnych
  • Odpowiedzialności społecznej
 • Wiadomości PKN – miesięcznik
 • Wiadomości PKN – wydania specjalne
 • Broszury PKN
 • Wydawnictwa własne

W zakładce Szkolenia użytkownik znajdzie informacje o płatnych szkoleniach tradycyjnych jak i on-line, oraz bezpłatne e-learningowe szkolenia z podstaw normalizacji.

Portal pozwala również na skorzystanie z wieloaspektowej wyszukiwarki norm.