Open Access oznacza wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych. Ma na celu upowszechnienie otwartości w nauce, obiegu informacji naukowej oraz zwiększenie dostępu do wiedzy.

Open Access (EBIB) – Serwis EBIBu promujący otwarte zasoby naukowe. Serwis obejmuje m. in. portale OA, listę repozytoriów, wyszukiwarki, czasopisma OA, polskie zasoby otwarte i in.

Koalicja Otwartej Edukacji – Porozumienie organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Celem jej działania jest budowanie, promocja i aktywizm na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych.

Uwolnij Naukę – Portal Koalicji Otwartej Edukacji, zrzeszający aktywistów specjalizujących się w działaniach na rzecz otwartej nauki. Zawiera szczegółową Bazę wiedzy o OA (portale, repozytoria, czasopisma otwarte, wyszukiwarki).

Otwarta Nauka – Portal zawierający informacje o ruchu otwartej nauki w Polsce i na świecie oraz o projektach otwartej nauki realizowanych w ICM UW. Serwis prowadzony jest w Centrum Otwartej Nauki (CeON).

Platforma Otwartej Nauki – Centrum kompetencji w zakresie otwartych modeli komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy, ośrodek oferujący rozwiązania i narzędzia umożliwiające wdrażanie tych modeli, a także cyfrowa kolekcja polskich publikacji naukowych.

Biblioteka Nauki – Platforma udostępnia w sposób nieodpłatny i otwarty pełne teksty publikacji naukowych. Obecnie obejmuje pełne teksty ponad 400 000 artykułów oraz kilkaset książek naukowych. Artykuły i książki udostępnione są jako pliki w formatach PDF, EPUB, MOBI oraz XML.

Repozytorium RepOD – Repozytorium gromadzi i udostępnia zbiory danych badawczych ze wszystkich dziedzin. Każdy zbiór danych zamieszczony w repozytorium otrzymuje własny numer DOI.

Agregator CeON – Agregator Centrum Otwartej Nauki to wspólny punkt dostępu do zasobów polskich otwartych repozytoriów. Zapewnia ich większą widoczność, szerszą dostępność i łatwiejsze wyszukiwanie.

AZON Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 – Projekt ma na celu zwiększenie dostępności, poprawę jakości i rozszerzenie możliwości ponownego wykorzystania zasobów nauki. Koncentruje się na cyfrowym udostępnianiu zasobów mających duże znaczenie dla obszaru nauki i gospodarki, takich jak: publikacje, skrypty, wykłady, modele 3D, nagrania audio, wideo, zdjęcia, pliki wejściowe i wyjściowe różnych programów komputerowych, bazy danych gromadzące dane z różnych dziedzin, maszyn, systemów, korpusy językowe i wiele innych.

Pełnotekstowe serwisy czasopism online

Pełnotekstowe serwisy książek elektronicznych

Open Access na stronach wydawców: