Federacja Bibliotek Cyfrowych – serwis umożliwiający przeszukiwanie zasobów polskich bibliotek cyfrowych. Obecnie w serwisie jest dostępnych ponad 8,4 miliona obiektów cyfrowych (dokumentów w formacie PDF lub DjVu).

Polona – stworzony przez Bibliotekę Narodową portal, za pośrednictwem którego zbiory Biblioteki Narodowej i innych instytucji są udostępniane bezpłatnie w postaci cyfrowej.

Google Books – największy na świecie indeks książek pełnotekstowych.

Otwórz książkę – cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych reprezentujących różne dziedziny wiedzy.

E-podręczniki Open AGH – recenzowane e-podręczniki do przedmiotów ścisłych na poziomie akademickim opracowane przez pracowników AGH, opublikowane na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach.

Europeana – biblioteka cyfrowa, wirtualne muzeum i archiwum mające za cel udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w internecie. Portal umożliwia dostęp do ponad 54 milionów obiektów cyfrowych pochodzących ze zdigitalizowanych archiwów, bibliotek, muzeów i kolekcji audiowizualnych z całej Europy.

DOAB Directory of Open Access Books – internetowy przewodnik po otwartych książkach stworzony przez Fundację OAPEN, gromadzący opracowania naukowe z wielu dziedzin wiedzy, publikowane przez różnych wydawców. Obejmuje prawie 50 000 akademickich recenzowanych książek od 682 wydawców.

The Online Books Page – indeks e-podręczników dostępnych w Internecie. Jest redagowany przez Johna Marka Ockerblooma i znajduje się w bibliotece Uniwersytetu Pensylwanii. Online Books Page zawiera listę ponad 3 milionów książek.

World Digital Library – międzynarodowa biblioteka cyfrowa cyfrowa założona przez UNESCO i Bibliotekę Kongresu Stanów Zjednoczonych.

InTechOpen – jeden z największych wydawców książek naukowych Open Access. Oferuje ponad recenzowanych 5 600 książek z różnych dziedzin.