Czasopismo uczelniane „Indeks” ukazywało się w latach 1992-2001 oraz 2009-2016. Czasopismo prezentowało szeroki zakres problematyki związanej z Politechniką Świętokrzyską, dokumentowało jej osiągnięcia, sukcesy i plany rozwoju. Biblioteka PŚk posiada w zbiorach wersję drukowaną „Indeksu”, natomiast na stronie Biblioteki Głównej użytkownicy mają dostęp do wersji elektronicznej: