De Gruyter and UPL All eBooks Trial

De Gruyter and UPL All eBooks Trial

Od 21 lutego do 30 kwietnia 2024 r. pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Świętokrzyskiej mają dostęp testowy do obszernej kolekcji e-booków wydawnictwa De Gruyter i wydawnictw partnerskich.

De Gruyter to międzynarodowe, niezależne wydawnictwo, które publikuje rocznie ponad 1500 nowych tytułów książek i ponad 16000 artykułów w czasopismach z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, medycznych i matematycznych, inżynierii, informatyki, nauk przyrodniczych i prawa. Wydawnictwo oferuje także szeroką gamę mediów cyfrowych, w tym czasopisma i książki w otwartym dostępie.

   W ramach bezpłatnej wersji testowej użytkownicy mają dostęp do kolekcji ponad 160 000 e-booków od 56 wydawców. Publikacje podzielone są na 30 dziedzin, w tym: architektura i projektowanie, biznes i ekonomia, informatyka, chemia, chemia przemysłowa, matematyka, nauki o Ziemi, inżynieria, inżynieria materiałowa, fizyka.

   Aby skorzystać z testu e-booków należy wejść na stronę www.degruyter.com i wybrać rodzaj publikacji (Publications -> Books) lub wybrać interesującą dziedzinę i zawęzić wynik wyszukiwania do książek.

   Dostęp do platformy De Gruyter jest możliwy ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej lub zgodnie z zasadami Dostępu do zasobów online z komputerów domowych.

   Zapraszamy do korzystania oraz nadsyłania opinii o przydatności bazy!