De Gruyter eJournals Complete/STM/HSS

De Gruyter eJournals Complete/STM/HSS

Od 6 listopada do 8 grudnia 2023 pracownicy, doktoranci i studenci mogą korzystać z dostępu testowego do pakietu De Gruyter eJournals Complete/STM/HSS.

De Gruyter to międzynarodowe, niezależne wydawnictwo, które publikuje rocznie ponad 1300 nowych tytułów książek i ponad 900 czasopism z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, medycznych i matematycznych, inżynierii, informatyki, nauk przyrodniczych i prawa. Wydawnictwo oferuje także szeroką gamę mediów cyfrowych, w tym czasopisma i książki w otwartym dostępie.

W ramach bezpłatnej wersji testowej dostępne są czasopisma podzielone na 30 dziedzin, w tym: architektura i projektowanie, biznes i ekonomia, informatyka, chemia, chemia przemysłowa, matematyka, nauki o Ziemi, inżynieria, inżynieria materiałowa, fizyka.

Aby skorzystać z próbnego pakietu czasopism należy wejść na stronę www.degruyter.com i wybrać rodzaj publikacji (Publications -> Journals) lub wybrać interesującą dziedzinę i zawęzić wynik wyszukiwania do czasopism (Document type -> Journal).

Dostęp do platformy De Gruyter jest możliwy ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej lub zgodnie z zasadami Dostępu do zasobów online z komputerów domowych.

Zapraszamy do korzystania oraz nadsyłania opinii o przydatności bazy!