Elektroniczny Informator Biblioteki Głównej – październik 2023

Elektroniczny Informator Biblioteki Głównej – październik 2023

Witamy w nowym roku akademickim 2023/2024 i zapraszamy do zapoznania się z najnowszą ofertą Biblioteki.


Aktualności

Ograniczenia w funkcjonowaniu Biblioteki

Z powodu prac remontowych prowadzonych w budynku Biblioteki dostęp do samodzielnego korzystania z księgozbioru został ograniczony. Istnieje możliwość zwrócenia wypożyczonych książek, prolongowania ich oraz podbicia obiegówki przy ladzie w Wypożyczalni. W przypadku konieczności wypożyczenia książek należy zwrócić się do dyżurnego bibliotekarza o przyniesienie potrzebnych pozycji. Brak natomiast możliwości korzystania z czasopism.
Za utrudnienia przepraszamy.

Uzupełnianie zbiorów – informacja dla wykładowców i studentów

W związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego prosimy wszystkich użytkowników Biblioteki o sugestie w sprawie zakupu niezbędnych w procesie dydaktycznym książek do naszych zbiorów. Zamówienia na nowości książkowe można składać za pośrednictwem maila: mb(at)tu.kielce.pl, formularza zamówień dostępnego na stronie Biblioteki: http://lib.tu.kielce.pl/zamowienia/login2 lub bezpośrednio u bibliotekarza, zawsze  po wcześniejszym sprawdzeniu czy dany tytuł nie znajduje się już w zbiorach Biblioteki (katalog online). Każde zamówienie na książki jest weryfikowane przez pracownika OGiOZ w celu ustalenia odpowiedniej liczby egzemplarzy do zakupu.

Writefull – narzędzie do korekty tekstów naukowych w języku angielskim

W roku akademickim 2023/24 subskrypcja Writefull będzie kontynuowana przez Politechnikę Świętokrzyską. Ciągłość dostępu jest zachowana, więc pracownicy, doktoranci i studenci mogą korzystać ze wszystkich funkcjonalności programu.
Informacje na temat Writefull są dostępne na stronie Biblioteki.

Test

Od 2 października 2023 r. do 2 stycznia 2024 r. pracownicy, doktoranci i studenci mogą skorzystać z dostępu testowego do platformy z ebookami wydawnictwa Taylor and Francis. Taylor and Francis eBooks to internetowa platforma cyfrowa oferująca obszerną kolekcję e-booków z szerokiego zakresu tematycznego: inżynierii, informatyki, ochrony środowiska, chemii, matematyki, fizyki, medycyny i wielu innych. Dostęp do platformy Taylor and Francis jest możliwy ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej lub zgodnie z zasadami Dostępu do zasobów online z komputerów domowych.
Więcej informacji na stronie Biblioteki.


Nowości w Bibliotece

Wybrane nowe książki z bieżących zakupów


Polecane pełnotekstowe źródła dostępne bezpłatnie w Internecie

  • Economic Publishing Platform Journals – platforma zawiera czasopisma naukowe z zakresu ekonomii wydawane przez Instytut Badań Ekonomicznych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu oraz ich partnerów.
  • Economic Publishing Platform Books – na platformie dostępne są monografie naukowe, rozprawy i artykuły robocze z zakresu ekonomii publikowane przez Instytut Badań Ekonomicznych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu i ich partnerów.

Przypominamy!

W dniu 17 lipca 2023 r. ukazał się komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.


Politechnika Świętokrzyska Biblioteka Główna
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 KIELCE
tel. 41 3424-483
www: https://lib.tu.kielce.pl/