1. Na zamówienie pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Świętokrzyskiej Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza materiały biblioteczne z bibliotek krajowych i zagranicznych.

2. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadza się:

a) z bibliotek krajowych – materiały biblioteczne, które nie są dostępne w zbiorach BG PŚk oraz innych bibliotekach na terenie Kielc,

b) z bibliotek zagranicznych – materiały biblioteczne, których nie ma w zbiorach bibliotek krajowych.

3. Zamówienie międzybiblioteczne można złożyć poprzez: formularz elektroniczny, e-mail, fax lub osobiście.

4. Wypożyczanie zbiorów z innych bibliotek odbywa się bezpłatnie na prawach wzajemności. W przypadku, gdy biblioteka wypożyczająca nalicza koszty wykonania usługi, koszty te pokrywa czytelnik.

5. O zrealizowaniu zamówienia czytelnik zostaje powiadomiony e-mailem lub telefonicznie.

6. Sprowadzone materiały biblioteczne udostępniane są na miejscu BG PŚk.

7. Termin zwrotu wypożyczonych materiałów określa biblioteka wypożyczająca.

Zatwierdził
Przewodniczący Rady Bibliotecznej