DOAJ (Directory of Open Access Journals) – serwis oferujący dostęp do 12 830 elektronicznych czasopism naukowych. Serwis zawiera czasopisma pełnotekstowe z zakresu: biologii, chemii, fizyki, matematyki, techniki, nauk o Ziemi, historii, socjologii, nauk politycznych, psychologii, filozofii, ekonomii, zarządzania i in.

Open J-Gate – bezpłatna baza artykułów z naukowych i branżowych czasopism Open Access z różnych dziedzin nauki.

De Gruyter – około 90 czasopism pełnotekstowych wydawnictwa De Gruyter z różnych dyscyplin STEM i HSS.

Sciendo – należąca do De Gruyter platforma świadcząca usługi wydawnicze dla uczelni i innych instytucji. Publikuje obecnie około 600 czasopism, częściowo w modelu Open Access.

EDP Sciences (Édition Diffusion Presse Sciences) publikuje międzynarodowe czasopisma, książki i materiały konferencyjne z zakresu nauki, techniki, medycyny i nauk społecznych. Wiele publikacji jest dostępnych w modelu Open Access na stronie EDP Open.

Hindawi – wydawca ponad 200 czasopism naukowych z dziedziny fizyki, matematyki, nauk inżynieryjnych i biologicznych. Oferuje dostęp do pełnych tekstów wszystkich publikowanych czasopism.

Science Alert – serwis oferujący bezpłatnie prawie 120 czasopism pełnotekstowych z kilkunastu dziedzin, m.in. matematyki, fizyki, chemii, inżynierii, informatyki, ochrony środowiska, zarządzania.

EMIS (European Mathematical Information Service) – Europejski Matematyczny Serwis Informacyjny rozwijany przez Europejskie Towarzystwo Matematyczne (EMS) zawierający pełne teksty pism matematycznych R. Hamiltona oraz G. Riemanna, ok. 50 czasopism matematycznych wydawanych od 1997 r. do chwili obecnej, materiały konferencyjne oraz wybrane monografie i konspekty wykładów.

Journals for Free – interdyscyplinarna baza rejestrująca czasopisma w otwartym dostępie. Obejmuje ponad 17 000 tytułów.

International Scientific Publications – 7 tytułów pełnotekstowych czasopism recenzowanych publikowanych przez Info Invest Ltd na licencji Creative Commons.

EZB – Elektroniczna Biblioteka Czasopism przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Regensburgu. Udostępnia spisy treści i pełne teksty wybranych artykułów czasopism. Strona w niemieckiej lub angielskiej wersji językowej.

BWN – Kolekcja Nauk Przyrodniczych – pełnotekstowa baza danych, przechowująca artykuły z polskich czasopism naukowych z zakresu nauk przyrodniczych, dostępna na stronie ICM UW w ramach projektu Otwarta nauka.

Biblioteka Wirtualna Matematyki – pełnotekstowa baza danych, przechowująca bieżące i archiwalne artykuły z polskich czasopism matematycznych, dostępna na stronie ICM UW w ramach projektu Otwarta nauka.

Czytelnia Czasopism PAN zawiera pełne teksty ponad 100 czasopism wydawanych lub współwydawanych przez komitety i oddziały PAN oraz wydawanych przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN.

FBC Czasopisma – serwis tematyczny Federacji Bibliotek Cyfrowych oferujący dostęp do ponad 7 100 tytułów czasopism zebranych ze zbiorów wszystkich instytucji dostarczających dane do FBC.

Czasopisma elektroniczne AGH – ponad 30 tytułów bieżących i archiwalnych czasopism wydawanych przez AGH w Krakowie.

PRESSto. – platforma otwartych czasopism naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Portal Czasopism Naukowych – portal Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezentujący pełną treść ponad 80 periodyków i czasopism wydawanych elektronicznie we współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi z całej Polski.

Akademicka Platforma Czasopism – platforma cyfrowa czasopism naukowych Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

SGH Journals – czasopisma Open Access wydawane przez Oficynę Wydawniczą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.