Open Research and Contributor ID (ORCID) jest to cyfrowy identyfikator stworzony dla jednoznacznego rozróżnienia autorów i współautorów publikacji naukowych i akademickich. Składa się z 16 cyfr podzielonych na cztery równe części, np. https://orcid.org/0000-0002-1825-0097.

ORCID jest wymagany podczas zgłaszania prac do publikacji w wiodących wydawnictwach naukowych – Elsevier, Springer, IEEE, Wiley.

Każdy autor indywidualnie tworzy swój profil i określa zasady dostępu do zawartych w nim informacji. Profil, oprócz podstawowych danych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, może zawierać: biogram, słowa kluczowe, stronę internetową, wykształcenie, przebieg zatrudnienia, publikacje, realizowane granty badawcze.

Autorzy posiadający inne identyfikatory, takie jak Researcher ID, Scopus Author ID, Google Scholar Author ID mogą powiązać je ze swoim profilem w ORCID, który automatycznie zaimplementuje dorobek indeksowany w innych bazach.

Projekt rozporządzenia ws. ewaluacji jakości działalności naukowej zakłada, że głównym źródłem informacji o osiągnięciach publikacyjnych będą informacje zamieszczone w bazie ORCID na indywidualnym koncie naukowca. Informacje te będą importowane do systemu POL-on.

ORCID, Inc. jest instytucją non-profit i rejestracja identyfikatora jest bezpłatna.

Jak założyć ORCID:

 1. Wejdź na stronę https://orcid.org/register
 2. Wypełnij pola obowiązkowe: nazwisko, adres e-mail i hasło.
 3. Określ, kto będzie mógł widzieć Twój profil:
  • Everyone – profil publiczny, dostępny dla każdego
  • Trusted parties – profil półotwarty, dostępny dla wybranych przez nas osób
  • Only me – profil zamknięty, dostępny tylko dla właściciela konta
 4. Po zaakceptowaniu regulaminu zakończ rejestrację.
 5. Na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość potwierdzającą założenie profilu wraz z linkiem, którego kliknięcie potwierdzi proces rejestracji.
 6. Nowo utworzony profil uzupełnij danymi o swojej pracy naukowej.

Przydatne informacje: