„Lista filadelfijska” Master Journal List – czasopisma uwzględnione w bazie Science Citation Index oraz innych bazach Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters, wcześniej ISI – Institute for Scientific Information, Filadelfia)


Katalogi

Do góry strony

Serwisy wydawców czasopism

 • IM PAN Journals and Serials – czasopisma wydawane przez Instytut Matematyki Polskiej Akademii Nauk
 • SIGMA-NOT – informacje o czasopismach fachowych wydawanych przez wydawnictwo Sigma-Not z podziałem tematycznym
 • American Institute of Physics – czasopisma, materiały konferencyjne i inne publikacje AIP
 • ASCE – czasopisma wydawane przez American Society of Civil Engineers
 • ASME – czasopisma wydawane przez American Society of Mechanical Engineers
 • Emerald – serwis czasopism i baz danych naukowych i technicznych z ukierunkowaniem na zarządzanie
 • IEEE Xplore – platforma zawierająca zasoby literaturowe z dziedziny informatyki, elektrotechniki, elektroniki oraz nauk pokrewnych. Obejmuje czasopisma, materiały konferencyjne, normy wydawane przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) oraz czasopisma Institution of Engineering and Technology (IET)
 • IOP electronic journals – serwis czasopism z dziedziny fizyki, matematyki, astronomii, chemii, informatyki, itp. wydawanych przez Institute of Physics

Do góry strony

Bazy czasopism naukowych

 • ARIANTA – baza naukowych i fachowych polskich czasopism elektronicznych
 • BazTech – baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych
 • BazTOL – polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych
 • BazEkon – baza z nauk ekonomicznych i pokrewnych

Do góry strony

Informacja prawna

 • Rządowe Centrum Legislacji – elektroniczna wersja Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich opublikowanych na stronie internetowej RCL stanowi oficjalne źródło prawa. Strona zawiera ponadto skorowidz Przepisów Prawnych za lata 1918-2010
 • Internetowy System Aktów Prawnych – baza zawiera aktualizowane na bieżąco opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim
 • INFOR.pl – największy portal prawno-gospodarczy. W serwisie dostępne są: akty prawne, dziennik ustaw, kalkulatory, wskaźniki, linki do czasopism tematycznych i serwisów internetowych
 • Prawo.pl – otwarty serwis informacyjny, zawierający codzienne informacje z zakresu prawa, podatków, ale także tematyki kadrowej, samorządowo-administracyjnej, zdrowotnej, oświatowej czy regulacji dotyczących prowadzenia firm.
 • Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej – strona zawierająca informacje o przedmiotach własności przemysłowej i ich ochronie, akty prawne z tego zakresu, bazy danych i publikacje Urzędu Patentowego

Do góry strony

Informacja techniczna i normalizacyjna

 • PKN Wiedza – portal Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przeznaczony dla osób zainteresowanych problematyką normalizacji
 • Europejskie Oceny Techniczne, Krajowe Oceny i Rekomendacje Techniczne – bazy danych EOT, KOT i RT ITB opracowywanych przez Zakład Oceny Technicznej Instytutu Techniki Budowlanej
 • Polskie Normy – bibliograficzna-abstraktowa baza norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, z wieloaspektowym wyszukiwaniem oraz możliwością zakupu w sklepie internetowym
 • Wirtualna Biblioteka Inżyniera – internetowy portal branżowy, udostępniający informacje w postaci opracowań, referatów i innych publikacji przekazanych nieodpłatnie przez autorów i udostępnianych w formacie pdf

Do góry strony

Wyszukiwarki naukowe

 • Google Scholar – specjalistyczna wyszukiwarka Google, rejestrująca pełne teksty lub abstrakty prac naukowych (artykułów, raportów, książek)
 • Find Articles – wyszukiwarka abstraktów lub pełnych tekstów artykułów z magazynów światowych pogrupowanych wg dziedzin: motoryzacja, biznes i finanse, informatyka, edukacja, sport i in.
 • BASE – jedna z najbardziej obszernych wyszukiwarek na świecie, szczególnie w przypadku akademickich zasobów internetowych, dostarcza ponad 150 milionów dokumentów z ponad 7000 źródeł.

Do góry strony

Nie tylko dla bibliotekarzy

 • EBIBElektroniczna BIBlioteka – portal bibliotekarzy i pracowników informacji, zawierający m.in. Biuletyn EBIB, informacje o bibliotekach cyfrowych w Polsce i na świecie, czasopisma bibliotekarskie, serwisy bibliotekarskie, OpenAccess, katalogi OPAC i inne
 • SBP – portal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, zawierający informacje o działalności SBP, dostępnych wydawnictwach oraz aktualnych wydarzeniach w świecie bibliotekarskim
 • E-LIS – największe międzynarodowe otwarte repozytorium stworzone w celu samodzielnego archiwizowania dokumentów elektronicznych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Obecnie zawiera prawie 12000 dokumentów
 • Nauka w Polsce – ogólnodostępny serwis internetowy, redagowany przez dziennikarzy Polskiej Agencji Prasowej, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odnotowujący na bieżąco osiągnięcia polskich naukowców
 • Warsztat badacza komunikacji – archiwalny blog naukowy Emanuela Kulczyckiego na temat warsztatu naukowego (narzę­dzi badaw­czych, pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych, prze­pi­sów praw­nych regu­lu­ją­cych pracę badaw­czą) oraz komunikacji naukowej.

Do góry strony