Szkolenia Web of Science i InCites – czerwiec 2024

Szkolenia Web of Science i InCites – czerwiec 2024

Firma Clarivate zaprasza na nadchodzące szkolenia.

Odpowiedzialne wdrażanie sztucznej inteligencji w Web of Science na potrzeby społeczności naukowych i akademickich

Poniedziałek, 10 czerwca 2024 | godz. 11:00-12:00 | rejestracja

Sztuczna inteligencja przekształca badania, edukację i procesy uczenia się. Clarivate zapewnia Państwu środki do bezpiecznego i odpowiedzialnego poruszania się po tym nowym krajobrazie, jednocześnie dążąc do doskonałości badawczej. Dołącz do naszej sesji, aby dowiedzieć się więcej o najnowszych i przyszłych zmianach w Web of Science opartych na sztucznej inteligencji. Zaprezentujemy znaczące ulepszenia wyszukiwania i opartego na generatywnej sztucznej inteligencji asystenta badań Web of Science (Research Assistant), który zostanie wkrótce udostępniony. Omówimy, w jaki sposób wdrażamy sztuczną inteligencję, aby pomóc naukowcom w złożonych zadaniach badawczych i uzyskiwaniu lepszych wyników z najbardziej zaufanej na świecie bazy cytowań, Web of Science Core Collection.

Prowadzenie: dr Klementyna Karlińska-Batres


Pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania nauki dla biur nauki i pracowników naukowych

Środa, 12 czerwca 2024 | godz. 13:00-14:00 | rejestracja

Według raport Research Offices of the Future, wyniku ankiety serwisu Research Proffessional News (Clarivate) przeprowadzonej w 2023 roku wśród liderów biur (wsparcia) nauki i pracowników naukowych z całego świata, kluczowym wyzwaniem jest odnajdowanie i pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania nauki. Ponad 74% liderów biur nauki wskazuje, że zwiększenie finansowania jest ich głównym celem, a 73% pracowników naukowych stwierdziło, że w kwestii pozyskiwania źródeł finansowania najczęściej polegają na uczelnianych/instytutowych biurach nauki. Zapraszamy Państwa na webinar, podczas którego omówimy główne wnioski z raportu oraz opowiemy o tym jak uczelnie i instytuty naukowe mogą wykorzystywać narzędzia Clarivate do pozyskiwania dodatkowych funduszy na naukę. Zachęcamy także do pobrania darmowego raportu Research Offices of the Future oraz lektury komentarza Dyrektora Research Professional News – Eddie’go Neuwirth’a.

Prowadzenie: dr Klementyna Karlińska-Batres


Sesje Web of Science i InCites w praktyce

Analiza trendów badawczych i uzyskanie danych w przedziałach czasowych przy pomocy InCites

Piątek, 7 czerwca 2024 | godz. 11:00 – 12:00 | rejestracja

InCites Benchmarking & Analytics jest narzędziem umożliwiającym nie tylko przedstawienie bieżących wyników, ale również retrospektywne spojrzenie na to co działo się w przeszłości. Takie podejście umożliwia lepsze zrozumienie dynamiki trendów oraz zbudowanie lepszej strategii badawczej na przyszłość. Dołącz do naszej sesji, aby poznać dostępne metody na wizualizację trendów, dobranie odpowiednich przedziałów czasowych oraz wyeksportowanie danych i wskaźników za ubiegłe okresy.

Prowadzenie: Marcin Kapczyński


Zachęcamy również do skorzystania z nagranych wcześniejszych webinariów.