Szkolenia Web of Science i InCites – kwiecień 2024

Szkolenia Web of Science i InCites – kwiecień 2024

Firma Clarivate zaprasza na nadchodzące szkolenie.

Rozwiązania wspierające rozwój strategii rankingowych instytucji

Wtorek, 30 kwietnia 2024 | godz. 11:00-12:00 | rejestracja

Rankingi uniwersytetów są popularnym sposobem zrozumienia, gdzie dana uczelnia znajduje się w szerszym krajobrazie akademickim. Rankingi są dla studentów czynnikiem decydującym o wyborze studiów wyższych, a rządy, pracodawcy i agencje finansujące są bardziej przychylnie nastawione do uniwersytetów zajmujących wysokie miejsca w rankingach.
Wzmacnianie doskonałości badawczej może pomóc uniwersytetom w zwiększaniu ich potencjału w rankingach. Dołącz do sesji, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak rozwiązania, dane i usługi Clarivate mogą zostać wykorzystane do wsparcia strategii rankingowej Twojej uczelni.

Prowadzenie: Marcin Kapczyński