Szkolenia Web of Science i InCites – marzec 2024

Szkolenia Web of Science i InCites – marzec 2024

Firma Clarivate zaprasza na nadchodzące webinaria i szkolenia.

Przedstawiamy nowy indeks Grants Index na platformie Web of Science

Poniedziałek, 25 marca 2024 | godz. 11:00-12:00 | rejestracja

Nowy Web of Science Grants Index wspiera wysiłki naukowców w pozyskiwaniu nowych funduszy poprzez szybki dostęp do informacji o wcześniej przyznanych grantach na całym świecie.   
Bezpośrednio pozyskiwane, ustandaryzowane dane o grantach w Grants Index dla ponad 400 instytucji finansujących na całym świecie, są zintegrowane z istniejącymi procesami badawczymi milionów użytkowników Web of Science. Naukowcy mogą szybko i łatwo zrozumieć, co zostało sfinansowane, aby lepiej różnicować swoje nowe projekty i propozycje, konkurując o finansowanie z grantów. 
Weź udział w tym webinarium, aby:  

  • lepiej zrozumieć, co już zostało sfinansowane w danym temacie, 
  • poznać opublikowane wyniki wcześniej przyznanych grantów, 
  • przeglądać wcześniejsze działania związane z finansowaniem wraz z szeroką gamą wyników badań na dany temat na jednej platformie,  
  • usprawnić wyszukiwanie funduszy dzięki bezpośrednim połączeniom między Web of Science i Pivot-RP.

Prowadzenie: Marcin Kapczyński


Sesje Web of Science i InCites w praktyce

Jak poprawić brakujące cytowania i błędy w rekordach w Web of Science?

Wtorek, 19 marca 2024 | godz. 11:00-12:00 | rejestracja

Dowiedz się, jak zgłosić poprawki do rekordów Web of Science i usunąć warianty cytowań, co może istotnie wpłynąć na wartość indeksu h dla autora.

Prowadzenie: dr Klementyna Karlińska-Batres