Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Dnia 5 stycznia 2024 r. ukazał się Komunikat Ministra Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Nowy wykaz czasopism naukowych został sporządzony na podstawie projektu opracowanego przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN) z dnia 29 czerwca 2023 r. Tym samym, usunięto zmiany dotyczące czasopism naukowych, które nie zostały zaproponowane przez KEN w uchwale, a zostały dodane przez Ministra w 2023 r.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – PDF

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – XLSX