Szkolenia Web of Science i InCites wrzesień/październik 2023

Szkolenia Web of Science i InCites wrzesień/październik 2023

Firma Clarivate zaprasza na serię prezentacji Research Smarter oraz Web of Science i InCites w praktyce.

Nowości na platformie Web of Science

Środa, 27 września 2023, godzina 11:00-12:00 | Zarejestruj się

Platforma Web of Science wciąż się zmienia, by wspierać swoich użytkowników na każdym etapie cyklu badawczego. Nowa baza ProQuest™ Dissertations & Theses Citation Index, cele zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals), sugestie wyszukiwania słów kluczowych i tematów oparte na sztucznej inteligencji, rozszerzenie źródeł finansowania, nowe filtry, to tylko niektóre z wprowadzonych nowości. Dołącz do sesji, aby dowiedzieć się więcej i jeszcze efektywniej pracować z Web of Science. 

Synergia pomiędzy platformami Web of Science i ProQuest

Czwartek, 28 września 2023, godz: 11:00 -12:00 | Zarejestruj się

Synergia uzupełniających się wzajemnie zasobów Web of Science i ProQuest ma za zadanie umożliwiać jeszcze bardziej niż dotychczas bibliotekom i uniwersytetom realizację ich ambitnych misji i zadań. Dołącz do tej sesji, aby dowiedzieć się więcej o najnowszych integracjach:

  • Indeks cytowań dysertacji ProQuest – ProQuest Dissertations & Theses Citation Index
  • Integracja pomiędzy ALMA a InCites Benchmarking & Analytics
  • Integracja pomiędzy systemem ALMA a Journal Citation Reports
  • Integracja pomiędzy raportami Pivot RP a Web of Science

Web of Science i InCites eksport, analiza i zarządzanie swoimi danymi

Środa, 4 października 2023, godz. 11:00-12:00 | Zarejestruj się

Baza Web of Science Core Collection zawiera prawie 90 milionów rekordów, a dane od 1980 roku można również analizować w bazie InCites Benchmarking & Analytics. Dołącz do naszej praktycznej sesji, by zobaczyć jak zapisywać, eksportować i zarządzać danymi z obu baz na potrzeby własnych analiz. Pokażemy również, jak tworzyć niestandardowe zestawy danych, by przeprowadzić nietypowe analizy. 

Smart Reports w InCites Benchmarking & Analytics

Czwartek, 12 października 2023, godz. 13:00-14:00 | Zarejestruj się

Usprawniamy pracę w InCites Benchmarking & Analytics! Dołącz do naszej sesji na temat nowych inteligentnych raportów w InCites i naucz się tworzyć raporty oraz edytować filtry i wskaźniki dla wielu analiz bezpośrednio z folderu raportów.

Więcej informacji oraz materiałów dostępne na polskiej stronie Web of Science Group.