Szkolenia Web of Science i InCites – czerwiec 2023

Szkolenia Web of Science i InCites – czerwiec 2023

Firma Clarivate zaprasza na serię szkoleń Research Smarter oraz Web of Science i InCites w praktyce.

Nadchodzące zmiany w nowym wydaniu Journal Citation Reports Edycja 2023 | Piątek, 26 maja 2023, godz. 11:00-10:00 | Zarejestruj się

Nowe wydanie JCR 2023 ukaże się pod koniec czerwca i po raz pierwszy wszystkie czasopisma w bazie Web of Science Core Collection będą miały wskaźnik Journal Impact Factor. Oznacza to, że w tym roku czasopisma z indeksu Arts and Humanities Citation Index i multidyscyplinarnego indeksu Emerging Sources Citation Index w Journal Citation Reports po raz pierwszy otrzymają wskaźnik JIF. Dołącz do naszego webinarium, aby dowiedzieć się więcej o tej i o innych nadchodzących zmianach.

W gąszczu wskaźników. JIF, h-index, CNCI… jak zrozumieć i wykorzystać właściwie wskaźniki bibliometryczne | Czwartek, 1 czerwca 2023, godz: 10:00-11:00 | Zarejestruj się

Czym są i co naprawdę mówią wskaźniki bibliometryczne, które z nich są najbardziej istotne, jak właściwie je stosować? Podczas tej sesji zajmiemy się objaśnienia poszczególnych wskaźników, sposób ich obliczania, ich wartość oraz przykłady właściwego wykorzystania.

InCites Forum – Analiza dziedzin i dyskusja o potrzebach | Piątek, 2 czerwca 2023, godz. 10:00-11:00 | Zarejestruj się

Jak dana instytucja wygląda w spectrum dziedzinowym, jak wybrać odpowiedni priorytetowy obszar badawczy, jak wyglądają różne typologie dziedzinowe, czym są kategorię tematyczne – Citation Topics? Znaczenie ewaluacji i analizy w kontekście dyscypliny oraz inne tematy związane z wykorzystanie InCites na potrzeby ewaluacji.

Tworzenie i zarządzanie raportami w InCites | Poniedziałek, 5 czerwca 2023, godz. 11:00-12:00 | Zarejestruj się

InCites Benchmarking & Analytics to narzędzie o nieograniczonych możliwościach analitycznych wspierające każdego, kto publikuje, szuka funduszy na badania, zajmuje się ewaluacją dorobku naukowego lub w inny sposób pracuje z literaturą naukową. Dołącz do sesji, by dowiedzieć się jak tworzyć analizy, zapisywać i dzielić się raportami, by w pełni wykorzystać potencjał InCites.

Serwisy Web of Science API. Integracja danych Web of Science z lokalnymi systemami | Środa, 7 czerwca 2023, godz. 10:00-11:00 | Zarejestruj się

Interfejsy API obsługują wyszukiwania w Web of Science/Journal Citation Reports i pobieranie metadanych w celu wykorzystania w aplikacjach dostępnych publicznie, w tym w repozytoriach instytucjonalnych i systemach sieci badawczych. Dzięki interfejsom API i surowymi danym możesz rozszerzyć swoje analizy.

Web of Science i InCites eksport, analiza i zarządzanie swoimi danymi | Środa, 14 czerwca 2023, godz. 10:00-11:00 | Zarejestruj się

Baza Web of Science Core Collection zawiera prawie 90 milionów rekordów, a dane od 1980 roku można również analizować w bazie InCites Benchmarking & Analytics. Dołącz do naszej praktycznej sesji by zobaczyć jak zapisywać, eksportować i zarządzać danymi z obu baz na potrzeby własnych analiz. Pokażemy również, jak tworzyć niestandardowe zestawy danych, by przeprowadzić nietypowe analizy.

Dane badawcze w Web of Science | Piątek, 23 czerwca 2023, godz. 10:00-11:00 | Zarejestruj się

Dane badawcze są obecne w Web of Science wraz z uruchomieniem indeksu Data Citation Index już od 2012 roku. W Data Citation Index tworzone są opisowe rekordy dla obiektów danych, łączone z artykułami literaturowymi w innych indeksach Web of Science. Wraz ze wzrostem znaczenia danych badawczych, zasób ma na celu zapewnienie jaśniejszego oraz pełnego wpływu wyników badań, a także działać jako istotne narzędzie do atrybucji danych i odkryć.

Journal Citation Reports – nowa edycja 2023 | Wtorek, 4 lipca 2023, godz. 11:00-12:30 | Zarejestruj się

Raporty Journal Citation Reports 2023 ukażą się w ostatnich dniach czerwca! Dowiedz się:

  • jakie wskaźniki Journal Impact Factor uzyskały czasopisma z indeksu Arts and Humanities Citation Index i multidyscyplinarnego indeksu Emerging Sources Citation Index,
  • jak analizować kwartyle,
  • jakie jeszcze zmiany zostały wprowadzone w nowym wydaniu.

Jeżeli pominąłeś poprzednie webinaria lub potrzebujesz dodatkowego szkolenia na temat określonych narzędzi, możesz skorzystać z nagranych webinariów:

Obejrzyj nagrane szkolenia